Jsme tady pro lidi…

O AMT centru – poslání

Asistenční, mediační a terapeutické centrum (AMT centrum) je specializované pracoviště nestátní neziskové organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s., které poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi v rozvodové, rozchodové nebo obdobné krizové situaci, případně osobám blízkým rodině, a to v Opavě, Krnově, Bruntále a jejich okolí.
Služby AMT centra jsou bezplatné a jsou poskytovány ambulantně v prostorách AMT center, ale i terénní formou (např. přímo v přirozeném prostředí rodiny či na jiném předem domluveném místě).

Posláním AMT centra je snaha přispět ke komplexnějšímu pohledu a přístupu k řešení rozvodové, rozchodové a porozvodové, porozchodové problematiky rodin se zaměřením na celkovou problematiku rodinného systému. AMT centrum prostřednictvím svých služeb podporuje komunikaci ve vztahu mezi rodiči, rodiči a dětmi a při vytváření dohod v oblasti řešení rozchodové, rozvodové či porozvodové, porozchodové situace. Rodinám rozšiřuje povědomí o možnostech konsolidace jejich tíživé rodinné situace.


Služba je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Skip to content