Jsme tady pro lidi…

Pro koho je služba určena

  • Rodinám s dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci (sociálně znevýhodňující prostředí, oslabení funkcí rodiny vedoucí k ohrožení zdraví a vývoje dítěte, krizová situace vedoucí k destabilizaci rodiny),
  • Rodinám se sociokulturním znevýhodněním, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (sociální vyloučení zahrnuje chudobu a nízký příjem, problémy v oblasti vzdělávání, omezený přístup na trh práce, nízkou míru sociální podpory, problémy v oblasti bydlení, vyloučení ze služeb atp.),
  • Podmínkou pro poskytování služby je vyslovení zájmu klienta o aktivní spolupráci.

Služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi jsou poskytovány na území města Opavy, Bruntálu a v jejich okolí.

Skip to content