Jsme tady pro lidi…

Pro koho je služba určena?

  • Jednotlivcům, příp. rodinám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (sociálně znevýhodňující prostředí, krizová situace vedoucí k destabilizaci klienta),
  • Jednotlivcům, příp. rodinám, kteří žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi (sociální vyloučení zahrnuje chudobu a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, diskriminaci, nízkou míru sociální podpory, problémy v oblasti vzdělávání, problémy v oblasti bydlení, vyloučení ze služeb atp.),
  • Podmínkou pro poskytování služby je vyslovení zájmu klienta o aktivní spolupráci.

Jednotlivcům a rodinám přímo v domácnosti nebo jejím okolí nabízíme pomoc a podporu při řešení sociálních problémů.
Služba je poskytována na území města Krnova a v jeho okolí.

Skip to content