Jsme tady pro lidi…

Podpora pěstounským rodinám

Každé dítě má právo na lásku, péči a bezpečný domov. V dnešním světě to však nemusí být vždy samozřejmostí. Ne všichni rodiče mohou nebo chtějí plnit své rodičovské povinnosti. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy.

Naše poslání

Naším posláním je přispívat k utváření zdravé rodiny, napomáhat tomu, aby děti vyrůstaly v milujícím a podpůrném prostředí a podporovat lidi při překonávání těžkých období.
Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče a jsme hrdí na to, že jsme již od roku 2016 spolupracovali s více než 150 pěstounskými rodinami v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

“Podporujeme pěstounské rodiny, aby se u nich doma dobře žilo.”

Skip to content