Jsme tady pro lidi…

Komunitní práce

Komunitní práce je přístup, který spojuje dohromady lidi, vede je a inspiruje k tomu, aby hledali vlastní řešení svých problémů. Komunitní práce pomáhá lidem hájit zájmy celé komunity, přitom bere v potaz jedinečné potřeby každého člena.

Co je to komunita a komunitní sociální práce?

“Za komunitu považujeme určitou skupinu lidí, která obývá stejné, jasně vymezené místo (obyvatelé jednoho vchodu, domu, ulice), lokalitu a existují mezi nimi vzájemné sociální vazby (pozitivní, negativní) a případně je spojuje určitý společný znak, např.: věk, pohlaví, sociální status..”

L. Schuringa, Comunity work and Roma inclusion

Komunitní sociální práce je jednou z hlavních metod sociální práce, která se zaměřuje na práci s komunitou. Hledá a následně řeší problémy, které jsou pro všechny členy společné. Také učí obyvatele vyloučených lokalit dobře komunikovat a spojit své síly, aby proměnili své životní podmínky k lepšímu. Cílem je zapojit všechny strany, tedy obyvatele komunity, sousedy, nebližší okolí, místní instituce a organizace a vytvořit pozitivní vztah a prostor pro komunikaci a spolupráci, celkově zlepšit kvalitu života. Komunitní práce poskytuje prostor pro vzdělávání, osvětu a projekty zaměřené na infrastrukturu, životní prostředí nebo sociální služby. Tímto způsobem přispívá k celkovému zvýšení životní úrovně v rámci komunity.

Cíle komunitní sociální práce

  • Aktivizace a zplnomocnění obyvatel
  • Vznik kompetentní komunity, která si uvědomuje a dokáže formulovat své potřeby a cíle, následně na nich společnými silami pracuje
  • Samostatné pokračování obyvatel v zavedených aktivitách i po skončení projektu
  • Zažít si pocit úspěchu a vlastní síly
  • Zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli
  • Zlepšení vnímání obyvatel lokality veřejností

Práce na udržení komunity posiluje sdílenou identitu, zvyšuje kvalitu života členů a podporuje inovace a kreativitu prostřednictvím sdílení nápadů a společného řešení problémů. Udržování komunitní práce je klíčové pro posílení sociální struktury a pro dosažení naplněného života pro všechny členy společenství. Jde o investici do budoucnosti, která se snaží o silnou, soudržnou a progresivní komunitu.

Komunitní práci se věnujeme v Opavě a v Krnově

Metodou komunitní práce pracujeme v organizaci od roku 2016, kdy jsme v Opavě začali realizovat projekt “Společnou cestou” podpořený Úřadem vlády ČR a Nadací Via. Lokalitou vhodnou pro komunitní práci se stala ubytovna, jež je v majetku Statutárního města Opavy a nachází se na ulici U Cukrovaru. V této lokalitě je soustředěno velké množství rodin ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, převážně však komunita romská. Od roku 2017 jsme začali s realizací komunitní práce také v Krnově v rámci projektu “Místo, kde žijeme”, který rovněž podpořil Úřad vlády ČR.

Pro více informací o realizaci komunitní práce se obraťte na regionální vedoucí regionu Opava Mgr. Janu FischerovouDiS. a regionální vedoucí regionu Krnov Ing. Pavlínu Winklerovou.

KONTAKTY

Skip to content