Jsme tady pro lidi…

Komunitní práce

Co je to komunita, komunitní sociální práce?

„Za komunitu považujeme určitou skupinu lidí, která obývá stejné, jasně vymezené místo (obyvatelé jednoho vchodu, domu, ulice), lokalitu a existují mezi nimi vzájemné sociální vazby (pozitivní, negativní) a případně je spojuje určitý společný znak, např.: věk, pohlaví, sociální status..“

L. Schuringa, Comunity work and Roma inclusion

Komunitní sociální práce

 • Je jednou z hlavních metod sociální práce
 • Zaměřuje se na práci se skupinou
 • Řeší problémy, které jsou pro všechny členy společné
 • Učí obyvatele vyloučených lokalit spojit své síly a proměnit své životní podmínky k lepšímu
 • Cílem je zapojení všech stran:
  • obyvatel komunity
  • sousedů
  • nebližšího okolí
  • místních institucí
  • organizací

Cíl komunitní sociální práce

 • Aktivizace a zplnomocnění obyvatel
 • Kompetentní komunita – uvědomění a formulace svých potřeb a cílů, následně na nich společnými silami pracovat
 • Samostatné pokračování obyvatel v zavedených aktivitách i po skončení projektu
 • Zažít si pocit úspěchu a vlastní síly
 • Zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli
 • Zlepšení vnímání obyvatel ubytovny veřejností

Rok 2016 Opava

V roce 2016 jsme začali v Opavě s realizací komunitní práce v rámci projektu s názvem „Společnou cestou“, který podpořil Úřad vlády ČR a Nadace Via. Lokalitou vhodnou pro komunitní práci se stala ubytovna, jež je v majetku Statutárního města Opavy. V této lokalitě je soustředěno velké množství rodin ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, převážně však komunita romská.

Díky pravidelným setkáním pracovníků Eurotopie s místními obyvateli bylo možné jasně formulovat přání a potřeby, které obyvatelé ubytovny mají. Mezi stěžejní témata patřilo zvelebení společných prostor a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti.

Vzhledem k tomu, že místní komunita nemá jednoho vyhraněného vůdce, vůdčí osobností se stal obvykle nejaktivnější a nejkomunikativnější člověk v patře ubytovny, který zaktivizoval ostatní obyvatele na daném patře. První společnou tvořivou aktivitou, která proběhla, byla výmalba společných prostor.

Výborná byla spolupráce s Magistrátem města Opavy, který zajistil výměnu stávajícího osvětlení, zásuvek a vypínačů. Odměnou pro obyvatele za dobře odvedenou práci bylo namontování dveří a nových zvonků, což umožňuje více soukromí, bezpečí a lepší údržbu chodeb. Poslední akcí, která v tomto roce proběhla, byly předvánoční dílničky, kde měli obyvatelé – dospělí i děti – možnost vytvořit si adventní vazby či věnce a proběhla Mikulášská nadílka.

» Komunitní práce v Opavě v roce 2016

Rok 2017 Opava

Pokračujeme v realizaci komunitní práce v rámci projektu s názvem „Společnou cestou II“, který podpořil Úřad vlády ČR a Globus v rámci programu Globus Lepší svět 2017. Lokalitou zůstává ubytovna, jež je v majetku Statutárního města Opavy. V této lokalitě je soustředěno velké množství rodin ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, převážně však komunita romská.

» Pokračujeme v úspěšném projektu KOMUNITNÍ PRÁCE v Opavě

Rok 2017 Krnov

V roce 2017 jsme začali také v Krnově s realizací komunitní práce v rámci projektu s názvem „Místo, kde žijeme“, který podpořil Úřad vlády ČR. Lokalitou vhodnou pro komunitní práci se stala sociálně vyloučená lokalita na ulicích Alšova, Vrchlického, Mánesova. V této lokalitě je soustředěno velké množství rodin ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, převážně však komunita romská.

Chceme navázat na spolupráci s obyvateli, kteří dosud využívali služeb Terénního programu.

Cílem projektu je přispívat k vytvoření kompetentní komunity obyvatel, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby, cíle a následně na nich společnými silami pracovat.

Rok 2018

Projekt s názvem „Společnou cestou“ realizuje naše organizace prostřednictvím komunitních pracovníků v Opavě a Krnově již od roku 2016. V roce 2018 byl Projekt „Společnou cestou III“ určen pro sociokulturně znevýhodněné rodiny, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách těchto měst.

Cílem komunitní práce je přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel, aby vytvořili komunitu, která si dokáže uvědomit a zformulovat své potřeby a cíle, a také spojit své síly pro jejich naplnění. Komunitní pracovnice pomáhají prostřednictvím komunitní práce obyvatelům změnit okolnosti jejich života a zažít pocit úspěchu. Během činností se zlepšuje také komunikace a mezilidské vztahy nejen mezi obyvateli lokality ale také vztahy s širokou veřejností. Dochází tak k vytvoření skupinové identity.

» Komunitní práce v Opavě 2018
» Komunitní práce v Krnově 2018

Rok 2019

» Komunitní práce v Krnově 2019
» Komunitní práce v Opavě 2019

Rok 2020

» Mikulášská nadílka v Opavě na Cukrovaru
» Je komunitní práce přínosem?
» V komunitní práci pokračujeme i v roce 2020

Rok 2021

Komunitní práce v Opavě a v Krnově 2021

Kontakty:

OPAVA

Mgr. Eva Grydilová, DiS.
E-mail: eva.grydilova@eurotopia.cz
Tel.: 731 613 482

KRNOV

Petra Svobodová
E-mail: petra.svobodova@eurotopia.cz
Tel.: 603 826 672

Skip to content