Jsme tady pro lidi…

Podpora pro rodinu a dítě

Poskytujeme služby pro děti a jejich vlastní rodiny, těhotné ženy a jejich partnery a děti.

Služby poskytujeme v domácnostech rodin nebo v prostorách organizace v Opavě, Krnově, Bruntálu a Jeseníku, dále ve Vítkově a v Rýmařově. Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s rodinou. Naše služby jsou ZDARMA.

Naším posláním je pomáhat rodičům tak, aby s nimi jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené. Nabízíme také preventivní služby v rámci SPOD zacílené na podporu rodiny a obnovu narušených funkcí a stabilizace rodiny. Poskytujeme podporu rodinám dětí, které jsou ohroženy aktuálně umístěním mimo rodinu (zajištění kontaktu s rodiči, náhradní péče, komplexní práce s rodinou, ochrana práv dítěte..)

Co nabízíme:

 • Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj – u malých dětí vysvětlíme, jak se o dítě nejlépe starat, jak si s ním hrát, co všechno potřebuje, aby bylo u Vás doma spokojené. U starších dětí pomůžeme s nastavováním a dodržováním pravidel, s budováním respektu k dospělým. Nabízíme i doučování pro Vaše děti vedené studenty.
 • Sociální a právní poradenství a hospodaření s penězi – vyhledáme Vám potřebné informace, vysvětlíme, jak můžete postupovat, pomůžeme se sepsáním návrhů a žádostí týkající se Vaší rodinné situace. V případě potřeby Vás na jednání doprovodíme. Poradíme, jak hospodařit s rodinným rozpočtem, jak zvládnout zaplatit všechny účty a složenky včas.
 • Terapeutické konzultace rodinné, párové i individuální – pomůžeme Vám najít cestu jak nejlépe pečovat o své dítě a jak ho rozvíjet, jak zvládat výchovné problémy – opakované vyrušování ve škole, nerespektování dospělých, agrese, krádeže nebo útěky z domova.
 • Mediace – rodinná terapie a mediace jsou specifickou službou pro rodiny, opakovaně zaznamenáváme velkou poptávku po psychoterapeutické pomoci a po řešení sporů formou rodinné mediace ze strany klientů a také pracovníků OSPOD.
 • Předškolní Klub Koťátko – podpora připravenosti dětí na školu a výběr dobré školky a školy, podpora zdravých návyků a prevence, intenzivní spolupráce rodič – dítě v domácnostech, doprovázení rodiny.
 • Vzdělávací kurzy pro rodiče – zaměřeny na aktuální otázky z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, podpory rodičovských kompetencí, zdravého životního stylu, prevence rizikového chování u dětí, prevence rozpadu rodin, lektorský tým je složen z mnoha různých odborníků.
  Některé semináře jsou zaměřeny zejména na zvládání náročných či krizových období v rodinných systémech a dále porozumění v oblastech vývoje dětí tj. období vzdoru, školní připravenosti, ADHD, tréma, úzkost a psychosomatické potíže, motivace dítěte, dopad rozvodové situace na dítě, období dospívání.
 • Pobyty a volnočasové aktivity pro rodiny – jsou určeny pro rodiče s dětmi, zaměřují se na posílení kompetencí rodičů např. v oblastech péče o děti a jejich výchovy, právního povědomí, mezilidských vztahů, komunikace, seberozvoje a specifických dovedností k zajištění fungování rodiny a domácnosti aj..
  Pobyty jsou realizovány v době prázdnin nebo svátků, výlety a další aktivity (společné tvoření, návštěvy nebo sportovní turnaje) jsou zajišťovány v průběhu celého roku.
 • Podpora při jednání s úřady – OSPOD, Úřadem práce, školou, soudem – podporujeme rodiče i děti při společných setkáních se sociálními a dalšími pracovníky OSPOD, na setkáních plánujeme, jak nejlépe zajistit, aby děti dobře prospívaly, můžeme zajistit také doprovod na jednání.

Co je naším cílem:

 • Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a dobře tělesně i duševně prospívá.
 • Rodiče dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 • Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 • Jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, je podpořen takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
Skip to content