Jsme tady pro lidi…

Volnočasové pobyty a výlety

Jako organizace pořádáme volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj dětí a mládeže. Naším cílem je dopřát zejména dětem žijícím v méně podnětném prostředí a v pěstounské péči smysluplné a aktivní trávení volného času formou zážitkových pobytů, příměstských táborů a jednodenních výletů. Podobné akce jsou pro tyto děti příležitostí:

  • poznat svět mimo domov a přitom navštívit nová zajímavá místa,
  • navázat nová přátelství s dětmi z různého prostředí,
  • vyzkoušet si a naučit se nové dovednosti a překonávat výzvy,
  • rozšířit si znalosti o světě a svém okolí,
  • zažívat nové a vzrušující aktivity.

Stejně jako ostatní děti, i ony mají právo rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Na našich akcích proto klademe důraz nejen na zábavu, ale i posílení sebevědomí, rozvoj spolupráce a odpovědnosti. Doufáme, že právě takové aktivity jim pomohou lépe se orientovat ve světě a zvládat překážky, které život přináší.

Pobyty

V průběhu jarních, letních a podzimních prázdnin realizujeme vícedenní zážitkové pobyty. V období prázdnin děti a mládež tráví svůj volný čas neorganizovaně a více tíhnou k rizikovému chování.

Účast dětí na pobytech jim umožní trávit čas v přírodě, posílit jejich samostatnost a spolupráci ve skupině. Děti se seznamují se zdravým životním stylem, tráví svůj čas aktivně pohybem, mají pravidelný režim, zajištěno celodenní stravování, jsou u nich podporovány hygienické návyky. Pobytové aktivity jsou pro současně prostředkem k relaxaci a zábavou, která k dětskému věku patří. Pro děti je připraven bohatý program vedoucí k rozvoji jejich dovedností, schopností a k získávání nových znalostí, vědomostí a zkušeností. Součástí programu jsou sportovní, výtvarné aktivity, práce s prvky skupinového vedení – komunitní kruhy, využití zážitkové pedagogiky a některých technik dramaterapie, efektivní poskytování zpětné vazby.

Příměstské tábory

Rovněž probíhají v době prázdnin, jejich cílem je zapojit děti cílových skupin do programu, zprostředkovat jim nevšední zážitky, nabídnout nové možnosti trávení volného času. Děti se začleňují do skupiny vrstevníků, kde se naučí a osvojí si spolupráci ve skupině, navazování komunikace a sociálních vazeb, sebepoznání a toleranci k ostatním. Do programu jsou zařazeny strategické hry, hry na spolupráci a rozvoj intelektu, hry sebepoznávací a hry, kde děti okusí špetku adrenalinu a také výlety po zajímavostech v regionu.

Výlety

Výlety probíhají celoročně a jsou určeny dětem, mladým lidem i jejich rodičům. Výlety jsou naplánovány tematicky tak, aby byly pro děti zajímavé, naučné a kreativní. Do programu zařazujeme hry podporující spolupráci, rozvoj intelektu, hry sebepoznávací a hry, kde dětí okusí špetku adrenalinu.

“Dáváme dětem příležitost být dětmi.”

Skip to content