Jsme tady pro lidi…

Co Vám nabízíme?

Služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Bruntále a v Opavě nabízejí:

  • Sociální práci s rodinami formou terénní sociální práce (návštěvy v domácnostech, pomoc a podpora při řešení potíží apod.);
  • Poradenství a podporu při řešení problematiky bydlení a zadlužení rodin, nabízíme podporu při hledání zaměstnání apod.;
  • Nácvik rodičovských dovedností, podporu při vedení domácnosti a hospodaření s financemi apod.;
  • Pomoc při řešení náročných výchovných situací;
  • Nácvik jednání v různých situacích (jednání na úřadech, s různými organizacemi a institucemi, jednání se školou a školskými zařízeními apod.);
  • Pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování rodiny (vyjednáváme s institucemi v zájmu rodiny, spolupracujeme s nestátními neziskovými organizacemi, úřady, dalšími institucemi a organizacemi působícími v regionu ve prospěch rodiny);
  • Podporu rodin v oblasti vzdělávání dětí;
  • Zprostředkování komunikace mezi rodiči dětí a základními školami;

V Opavě služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi navíc nabízejí:

  • Doučování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (většinou přímo v rodinách dětí se zapojením rodičů, spolupracujeme se ZŠ a SŠ v regionu);
Skip to content