Jsme tady pro lidi…

V jakých oblastech nabízíme pomoc?

 • Výchova dítěte a péče o něj.
 • Řešení problémového chování dítěte.
 • Vedením domácnosti (vaření, uklízení).
 • Péče o zdraví a zajištění lékařské péče.
 • Komunikace se školou, zprostředkování doučování pro dítěte, podpora ve vzdělávání.
 • Smysluplné trávení volného času (kroužky, výlety, příměstský tábor, pobytový tábor).
 • Zprostředkování zaměstnání, sepsání životopisu.
 • Zprostředkování bydlení.
 • Pomoc při jednání na úřadech.
 • Přehled v dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze a pomoc s jejich vyřízením.
 • Hospodaření s penězi.
 • Exekuce a dluhy, splátkový kalendář.
 • Právní pomoc.
 • Odborná pomoc (psycholog, terapeut, vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně, ve Speciálně pedagogickém centru a jiné).
 • Problematické vztahy v rodině – domácí násilí.
 • Drogové či jiné závislosti.

Skip to content