Jsme tady pro lidi…

Program TRIPLE P

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se zapojila do projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice Triple P“, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Během podzimu 2022 prošly procesem akreditace čtyři pracovnice organizace, které byly v programu proškoleny a v následujícím období budou programy pro rodiče realizovat.

Co je Program pozitivního rodičovství TRIPLE P?

Triple P – Positive Parenting Program® (Program pozitivního rodičovství) je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě, který učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Triple P neprosazuje jedno univerzální řešení pro všechny. Nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám.

Program probíhá ve 37 zemích a byl z angličtiny přeložen do více než 20 jazyků, díky mnoha výzkumům bylo prokázáno, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých typech rodinných struktur. Program byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu.

PROČ se přihlásit do programu TRIPLE P?

  • programem bylo podpořeno již více než 4 mil. dětí a jejich rodin
  • efektivita podložena více než 665 studiemi včetně zaslepených
  • vývoj a ověřování programu probíhá již více než 35 let
  • funguje ve více než 37 zemích světa
  • zahrnuje osvětu k rodičovským tématům
  • výhodou je komplexnost pracovních materiálů a metodiky
  • má vytvořený systém víceúrovňové a flexibilní podpory
  • směřuje k větší jistotě rodičů ve výchovném procesu

CÍLEM PROGRAMU je získat a upevnit si správné nástroje a znalosti pro výchovu dětí, omezit ve výchově trestání a donucovací metody, rozšířit komunikační dovednosti rodičů, snížit stres spojený s výchovou dětí, podpořit rodičovské dovednosti při zvládání běžných i výchovně obtížnějších situací, překonat stigma rodičů z pocitů nejistoty a bezradnosti při výchově dětí a snahy být perfektními rodiči.

Jak program vypadá a kolik stojí?

Program TRIPLE P se skládá z 8 setkání. Z toho proběhne 5 skupinových setkání rodičů (každý týden proběhne 1 sezení v délce 2 hodin) a 3 telefonické hovory. V první vlně se mohou programu zúčastnit rodiče (pěstouni, osvojitelé, poručníci) dětí ve věku 0 – 12 let. Setkání budou v rámci organizace EUROTOPIA. CZ, o.p.s. probíhat v Opavě, na adrese Zacpalova 379/27 a v Krnově, na adrese ČSL armády 43. Během skupinových setkání je v případě potřeby zajištěno i hlídání dětí, účast obou rodičů je tak možná a vítána. Program je pro účastníky zdarma. Drobné občerstvení je také zajištěno.

Jak se přihlásit do programu TRIPLE P?

V současné době spouštíme již dva běhy tohoto programu, které budou probíhat do konce roku 2022. V roce 2023 pak plánujeme pokračování. Do programu je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: pavlina.winklerova@eurotopia.cz nebo telefonu: +420 733 532 745.

Skupinovými setkáními Vás provedou lektorské dvojice: Bc. Petra Paterová + Bc. Eva Vaňková a Ing. Pavlína Winklerová + Mgr. Adéla Kalusová.

Kontakt:

Ing. Pavlína Winklerová, pavlina.winklerova@eurotopia.cz, tel: +420 733 532 745

Důležité odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oficiální webové stránky Triple P

Dokumenty a grafické materiály ke stažení:

“Často kladené otázky” ke stažení ZDE.

“10 rodičovských rad” ke stažení ZDE.

“Informační leták Triple P pro rodiče” ke stažení ZDE.

“Proč je sebepéče klíčem k pozitivnímu rodičovství” ke stažení ZDE.

“Mohou to být maličkosti: realistická sebepéče pro zaneprázdněné rodiče” ke stažení ZDE.

“Nový náhled na sebepéči: pozitivní síla pečování o sebe sama” ke stažení ZDE.

“Nedokonalost povolena: buďte k sobě jako rodiče laskavější” ke stažení ZDE.

Program pozitivního rodičovství je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a je spolufinancován ze státního rozpočtu.

Skip to content