Jsme tady pro lidi…

Členství

Registrace a pověření:

 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klubu Modrá kočka V Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 10.10.2007, č.j. MSK 103478/2007
 • Registrace odborného sociálního poradenství – Poradenského střediska Eurotopia v Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7.2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra v Opavě dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22.3.2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – CARAVAN v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 28.7.2009, č.j. MSK 97421/2009
 • Registrace Terénních programů Eurotopia v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 16.7.2014, č.j. MSK 84201/2014
 • Registrace odborného sociálního poradenství – Poradenského střediska Eurotopia a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra v Krnově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22.3.2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace odborného sociálního poradenství – Poradenského střediska EUROTOPIA v Rýmařově dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 5.11.2020, č.j. MSK 136096/2020
 • Registrace Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Asistenčního, mediačního a terapeutického centra v Bruntále dle §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím KÚ MSK ze dne 22.3.2016, č.j. MSK 28289/2016
 • Registrace o zpracování osobních údajů ze dne 27.6.2001 pod j.č. 00008844/001
 • Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení ze dne 17.5.2018, identifikační číslo AO-022-2018.
 • Pověření o sociálně-právní ochraně dětí dle §49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 22. 7. 2016 pod j.č. MSK 86415/2016 – místo výkonu: Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko.

Členství ve skupinách a asociacích

 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Opavy v rámci skupiny Děti, mládež, rodina a skupiny Osoby se specifickými sociálními problémy
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Krnova – vedení skupiny Děti, mládež, rodina a v rámci skupiny Obtížné životní situace, člen Pracovní skupiny prevence kriminality města Krnova
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Města Albrechtic v rámci skupiny pro rodinu, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší a osoby v nouzi
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Bruntálu v rámci skupiny Děti, mládež a rodina a v rámci skupiny Osoby v krizových situacích
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Horního Benešova rámci skupiny Děti, mládež a rodina, Obtížné životní situace a osoby bez přístřeší
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Rýmařova v rámci skupiny Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Vítkova v rámci skupiny Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Člen komunitního plánování sociálních služeb města Kravař v rámci skupiny Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Člen Lokálního partnerství města Krnova a Lokálního partnerství města Bruntálu
 • Člen MAS Opavsko, Hrubý Jeseník, Hlučínsko
 • Člen Pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II
 • Člen pracovní skupiny Inkluze a kariéra v rámci projektu Místní akční plán Vítkovsko
 • Člen pracovní skupiny MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II
 • Člen Týmu pro mládež – PMS Jeseník
 • Členství v pracovní skupině nízkoprahových zařízení v Moravskoslezském kraji
 • Člen Asociace nestátních neziskových organizací v Moravskoslezském kraji, člen výkonného výboru ANNO MSK (http://anno-msk.webnode.cz)
 • Člen České asociace streetwork (http://www.streetwork.cz)
 • Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb (www.apsscr.cz)
 • Člen Asociace Dítě a rodina (www.ditearodina.cz)
 • Člen Platformy pro včasnou péči (Platforma pro včasnou péči je neformální spojení 35 organizací, které se v ČR v různé míře věnují zejména předškolním a mladším školním dětem ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí – https://vcasnapece.cz/).
 • Člen Skupiny Komunikační mosty (Neziskové organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí)
 • Realizátor Komunitní práce v MSK (www.komunitniprace.msk.cz)
 • Člen Sítě na ochranu demokracie (www.ochranademokracie.cz)
Skip to content