Jsme tady pro lidi…

Co Vám nabízíme?

  • Poskytujeme komplexní sociálně – právní poradenství, zaměřujeme se na různé oblasti, jako je sociální systém, právní záležitosti týkající se dluhů, exekucí a oddlužení, bydlení, rodinných a partnerských vztahů, boje proti diskriminaci, sociálních dávek a služeb, pracovně-právních vztahů, zaměstnanosti a možnosti vzdělávání.
  • Nabízíme informace, které pomáhají řešit obtížné sociální situace, zvyšují schopnost vyjadřovat své potřeby, prosazovat svá práva a plnit své povinnosti.
  • Pomáháme posilovat dovednosti vedoucí k řešení problémů, podporujeme rozvoj samostatného rozhodování a nacvičujeme chování v různých problémových situacích.
  • Doprovázíme v jednáních s institucemi a organizacemi, vyjednáváme v zájmu klientů.
  • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, úřady a dalšími institucemi ve prospěch klientů, zlepšujeme fungování úřadů na regionální úrovni.
  • Zajišťujeme propojení s dalšími službami a poskytujeme informace o síti sociálních služeb v regionu.
Skip to content