Jsme tady pro lidi…

Co Vám nabízíme?

 • Poskytování poradenství v následujících oblastech:
  • bydlení,
  • uzavírání smluvních vztahů,
  • nezaměstnanost,
  • problematika dluhů, exekucí a oddlužení,
  • rodinné vztahy,
  • diskriminace,
  • sociální dávky,
  • sociálně – zdravotní pomoc,
  • školní příprava dětí, zprostředkování doučování v NZDM Caravan,
  • spolupráce se školami apod.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Doprovod při jednáních s úřady a organizacemi
 • Zprostředkování navazujících služeb a kontaktů
Skip to content