Jsme tady pro lidi…

Jak doprovázíme pěstounské rodiny

K pěstounským rodinám chováme úctu a vnímáme je jako největší experty na svůj rodinný život. Náhradní rodičovství s sebou ovšem někdy přináší témata vyžadující odbornou podporu. Vnímáme, jak důležité je pro pěstouny vědomí, že se někdo zajímá o jejich starosti, respektuje jejich jedinečnost a pomáhá najít řešení obtížných situací spojených s náročnou výchovou přijatých dětí.

Doprovázení oficiálně začíná podpisem Dohody o výkonu pěstounské péče, ačkoli v praxi jsme spolu v kontaktu daleko dříve. Naše spolupráce končí zpravidla zletilostí dítěte nebo některým z důvodů pro ukončení dohody.

Spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a doprovázení ve spolupráci s dalšími odborníky.

Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet, formovat svou identitu a budovat vztahy.

Usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout.

Skip to content