Jsme tady pro lidi…

Doučování

Poskytujeme bezplatné doučování pro děti ve věku 6 až 18 let, které mají ztížený přístup k přípravě na vyučování – jsou ze sociálně, kulturně nebo ekonomicky ohrožených rodin. Smyslem této služby je pomoci dětem se školní přípravou, pomoci jim zařadit se do běžného života a především je podpořit v přípravě na jejich budoucí uplatnění ve společnosti. 

Doučování má za cíl posílit zdravý vývoj dětí, předejít vzniku a rozvoji záškoláctví a školního neúspěchu. Do doučování jsou zapojeni doučující z řad středoškolských studentů i vysokoškolských studentů (tutorů), kteří děti nejen motivují k přípravě do školy, ale také přátelským přístupem děti podporují. 

Věříme, že nejlépe se učí v přátelské atmosféře, kde panuje radost, laskavost a humor. Když se děti na doučování těší, dosáhnou mnohem lepších výsledků. 

Součástí naší práce je také aktivní zapojení učitelů a rodičů do doučování dětí. Náš koordinátor poskytuje rodičům poradenství a zajišťuje zpětnou komunikaci se školou, kterou navštěvují doučované děti. Společným úsilím můžeme dosáhnout toho, aby děti získaly tu nejlepší možnou podporu ve vzdělávání.

Cílem doučování je: 

 • Zlepšení prospěchu dětí.
 • Pomoci pravidelně s přípravou do školy – vysvětlování nepochopeného učiva, pomoc s vypracováním domácích úkolů, příprava na zkoušení a písemky. 
 • Naučit děti, že v životě lze něco dokázat. 
 • Zamezit školní neúspěšnosti dětí a tím opakování ročníku.
 • Motivovat dětí k dalšímu vzdělávání a pomoci jim připravit se na přijímací zkoušky. 
 • Zlepšit spolupráci rodiny se školou. 
 • Motivovat rodiče, aby děti posílali do školy a dbali na jejich další vzdělání.

Jak doučování probíhá:

 • Doučování je realizováno v průběhu celého školního roku vždy v odpoledních hodinách.
 • Děti se doučující pravidelně 1x nebo 2x týdně. 
 • Děti doučují věkově blízcí tutoři z řad studentů.
 • Doučujeme v prostorách organizace nebo přímo v rodinách dětí – toto se liší v jednotlivých regionech.
 • K vyučování používáme také počítače a tablety.
 • Kromě vysvětlení probíraného učiva pomáháme také s přípravou na testy, zkoušení a přijímací zkoušky. Učíme děti chystat si věci do školy. 
 • Koordinátor je v pravidelném kontaktu s rodiči, kteří tak mají přehled o průběhu doučování. 
 • Koordinátor je v kontaktu se školou, kterou dítě navštěvuje.
 • Pořádáme volnočasové aktivity s výchovně vzdělávacím přesahem.

Kde doučujeme:

OPAVA

Doučování probíhá přímo v rodinách, doučují tutoři – studenti SŠ, VŠ. Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí, v odpoledních hodinách od pondělí do pátku.
Od ledna 2022 provozujeme také Doučovací klub pro děti a mládež od 6 do 18 let při NZDM – Klubu Modrá kočka na Hradecké ulici 16 v Opavě. V doučovacím klubu doučujeme individuálně i skupinově. Provozní doba klubu je každé pondělí a středu od 14.30 do 17.00 hodin. 
Koordinátor: Bc. Kateřina Gilíková

KRNOV

Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí v prostorách organizace na adrese ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, v odpoledních hodinách od pondělí do pátku.
Koordinátor: Anna Ryšková

MĚSTO ALBRECHTICE

Doučování probíhá v prostorách bezplatně zapůjčených městem na adrese Lázeňská 2, Město Albrechtice. Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí, v odpoledních hodinách od pondělí do pátku.
Koordinátor: Anna Ryšková

BRUNTÁL

Doučování probíhá v prostorách organizace a adrese Partyzánská 7, 792 01 Bruntál, a to buď osobní nebo distanční formou. Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí, v odpoledních hodinách od pondělí do pátku.
Koordinátor: Mgr. Barbora Kolková

JESENÍK

Probíhá v prostorách organizace, online a přímo v rodinách. Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí, v odpoledních hodinách od pondělí do pátku, po domluvě také o víkendu. Najdete nás na adrese Dukelská 456/13, 790 01 Jeseník.
Koordinátor: Ing. Barbora Nováková

Pokud se chcete dozvědět o programu více nebo máte přímo zájem o doučování, obraťte se na naše regionální koordinátory.

KONTAKTY

Skip to content