Jsme tady pro lidi…

Doučování

Doučování je určeno pro děti ze základních škol, kterým rodiče nemohou poskytnout z různých důvodů pomoc při vzdělávání. V programu dětem a mladým lidem poskytujeme systematické a pravidelné doučování a pomoc se školními přípravami. S využitím individuálního přístupu se doučující snaží děti motivovat k vytrvalosti při zdolávání nároků školního vzdělávání a k dalšímu studiu. Snahou programu tak je zajistit nejen doučování, ale zároveň pracovat na změně postoje dětí ke škole jako k instituci a na změně postoje ke vzdělávání obecně.
Důležitou složkou projektu je zapojení rodičů do programu, posílení rodičovských kompetencí při přípravě dětí na školu, prohloubení spolupráce a informovanosti mezi rodiči a učiteli.

O co usilujeme?

 • integraci dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím spolupráce s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí
 • zlepšení školní úspěšnosti dětí a podporu předškolní přípravy dětí

Jaké aktivity nabízíme?

 • pravidelné doučování dětí přímo v rodinách (spolupráce s ZŠ a SŠ v regionu)
 • zapojení rodičů do školní přípravy
 • poradenství při volbě návazného vzdělávání
 • pomoc s přípravou dětí na složení přijímacích zkoušek na SŠ

Doučování dětí a komplexní podpora rodin v oblasti vzdělávání dětí

 • doučování je realizováno v průběhu celého školního roku vždy v odpoledních hodinách, doučujeme převážně přímo v rodinách dětí
 • v případě zájmu ze strany rodičů může doučování probíhat i během letních prázdnin, např. z důvodu přípravy dítěte na opravnou zkoušku
 • práci s rodinami vždy vnímáme jako komplexní, doučování je dílčí součást spolupráce s rodinou
 • při doučování dětí spolupracujeme se školami a se studenty a absolventy sociálních a pedagogických oborů vysokých škol

Konkrétní problémy, kterým „naše“ děti čelí zejména při vstupu do školy:

 • Základní hygienické návyky – nemusí být zafixované
 • Komunikační potenciál – malá slovní zásoba
 • Základní poznatky – neznalost barev, čísel, nepoznají zvířátka, předměty
 • Nedostatek času a prostoru na domácí přípravu
 • Nezajištěné základní školní pomůcky
 • Priorita pracovat doma (péče o sourozence) než ve škole
 • Nezvyk na pevný denní režim, řád a aktivity vyžadující dlouhodobé soustředění
 • Neschopnost se samostatně rozhodovat a zodpovídat sám za sebe
 • Nerozvinutá jemná motorika, neznalost kreslení a psaní
 • Jazyková bariéra

Kde doučujeme?

DOUČOVÁNÍ OPAVA

Doučování probíhá v rodinách, spolupracujeme s 10 školami v regionu, doučují tutoři – studenti SŠ, VŠ. Celkem je zapojeno 5 – 8 studentů, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Od ledna 2022 provozujeme také Doučovací klub pro děti a mládež od 6 do 18 let při NZDM – Klubu Modrá kočka na Hradecké ulici 16 v Opavě.

V klubu nabízíme:

 • Individuální a skupinové doučování
 • Využíváme tablety a počítače pro doučování
 • Příprava na testy/zkoušení, přijímací zkoušky
 • Procvičování učební látky
 • Trénink přípravy pomůcek do školy
 • Volnočasové aktivity s výchovně vzdělávacím přesahem
 • Návazné poradenství
 • Komunikace a spolupráce se školami

Provozní doba: každé úterý a čtvrtek od 14.30 do 16.30 hodin.
Kontakt: Mgr. Nikola Šachteliová, Hradecká 16, 746 01 Opava, mobil: 604 380 269, e-mail: nikola.sachteliova@eurotopia.cz

DOUČOVÁNÍ KRNOV

Probíhá v prostorách organizace, bezplatně za finanční podpory Města Krnov. Spolupracujeme se školami v regionu, doučují tutoři – studenti SŠ a VŠ. Doučování probíhá individuálně dle potřeb dětí, v odpoledních hodinách od pondělí od pátku.
Kontakt: Bc. Lucie Plebanová,
ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, mobil: 604 213 995, e-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz

DOUČOVÁNÍ MĚSTO ALBRECHTICE

Probíhá v prostorách bezplatně zapůjčených městem, 4 dny v týdnu v odpoledních hodinách, jsou zapojeni 2-4 tutoři, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Bc. Lucie Plebanová, ČSL Armády 43b, 794 01 Krnov, mobil: 604 213 995, e-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz

DOUČOVÁNÍ BRUNTÁL

Probíhá především v prostorách organizace, spolupracujeme se základními a středními školami v regionu, doučují tutoři – studenti, jsou zapojeni 4 studenti, doučuje jeden doučující jedno nebo dvě děti většinou 2x týdně.
Kontakt: Mgr. Barbora Kolková, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál, mobil: 736 128 963, e-mail: barbora.kolkova@eurotopia.cz

DOUČOVÁNÍ JESENÍK

Probíhá v prostorách organizace a přímo v rodinách. Spolupracujeme se základními a středními školami v regionu, doučují tutoři z řad studentů SŠ a VŠ.
Kontakt: Ing. Barbora Hájková, Masarykovo nám. 159, 790 01 Jeseník, mobil: 739 058 136

Skip to content