Jsme tady pro lidi…

Co Vám nabízíme?

Sociální poradenství

Cílem je poskytnutí základních informací, podpory a orientace v situaci klienta, případně poskytnutí informací o navazujících službách. Poradenství je součástí celé Vaší spolupráce se sociální pracovnicí.

Asistence při předávání dítěte rodiči/při styku rodiče s dítětem

Asistence při předávání dítěte mezi rodiči/ při styku rodiče s dítětem je služba poskytovaná v situacích, kdy z různých důvodů nedochází k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči nebo, kdy z rozličných důvodů nedochází ke kontaktu rodiče s dítětem nebo je tento kontakt problémový. Služba je určena k mapování aktuálních situačních a komunikačních prvků, k podpoře komunikace přítomných při předávání dítěte ze strany sociální asistentky (sociální pracovnice) nebo terapeuta nebo je zacílena na podporu komunikace, vytváření a posilování vztahu v průběhu setkání rodiče s dítětem.
Nabízíme formu sociálně-terapeutické podpory při podporovaných setkáních rodiče s dítětem. Dle výstupů z asistencí je možno navrhnout další služby. K využití služby je zapotřebí souhlas obou rodičů a také včasné naplánování termínu asistence a to nejméně 7 dní před uskutečněním konkrétní asistence.

Mediace

Je možností, jak dosáhnout smírného řešení sporů mezi rodiči. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktu za přítomnosti třetí strany – nestranného mediátora/mediátorů. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.

Rodinná terapie

Jejím cílem je podpořit vlastní zdroje a možnosti rodiny k prospěchu všech jejích členů. Rodinná terapie je způsob a metoda pomoci rodičům a rodině v náročné životní situaci, která je pro děti nevyhovující. Cílem rodinné terapie je podpořit možnosti rodiče/rodiny tak, aby to bylo prospěšné pro rodiče a celý rodinný systém. Rodinná terapie může probíhat individuálně, v páru, nebo s celou rodinou, případně jen s některými členy rodiny.

Skip to content