Jsme tady pro lidi…

Co Vám nabízíme?

Sociální poradenství

Cílem sociálního poradenství je poskytnutí základních informací, podpory a orientace v situaci klienta, případně poskytnutí informací o navazujících službách. Poradenství je součástí celé Vaší spolupráce se sociální pracovnicí.

Mediace

Mediace představuje možnost, jak dosáhnout smírného řešení sporů mezi rodiči. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktu za přítomnosti třetí strany – nestranného mediátora/mediátorů. Mediátor usnadňuje komunikaci mezi oběma stranami a podporuje vzájemné porozumění. Mediace je proces dobrovolný, založený na ochotě stran vyjednávat, naslouchat si a dohodnout se. Cílem mediace je oboustranně přijatelná dohoda.

Rodinná terapie

Rodinná terapie představuje způsob pomoci rodičům a rodině v náročné životní situaci, která je pro děti nevyhovující. Cílem rodinné terapie je podpořit možnosti rodiče/rodiny tak, aby to bylo prospěšné pro rodiče a celý rodinný systém. Rodinná terapie může probíhat individuálně, v páru, nebo s celou rodinou, případně jen s některými členy rodiny.

Asistence při předávání dítěte rodiči/při styku rodiče s dítětem

Asistence při předávání dítěte mezi rodiči/ při styku rodiče s dítětem je poskytovaná v situacích, kdy z různých důvodů nedochází k pravidelnému a bezpečnému předání dítěte mezi rodiči nebo kdy z rozličných důvodů nedochází ke kontaktu rodiče s dítětem nebo je tento kontakt problémový. Asistence je určena k mapování aktuálních situačních a komunikačních prvků, k podpoře komunikace přítomných při předávání dítěte a vytváření nebo posilování vztahu v průběhu setkání rodiče s dítětem.

Asistence při styku rodiče s dítětem představuje formu sociálně-terapeutické podpory při podporovaných setkáních rodiče s dítětem. Dle výstupů z asistencí je možno navrhnout další služby. K využití služby je zapotřebí souhlas obou rodičů a také včasné naplánování termínu asistence a to nejméně 7 dní před uskutečněním konkrétní asistence.

Obě aktivity jsou poskytovány jako návazné.

Skip to content