Jsme tady pro lidi…

Asociace Dítě a rodina

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je členem Asociace Dítě a rodina, která sdružuje bez mála 80 organizací z celé ČR působících v oblasti péče o ohrožené děti.

Asociace Dítě a Rodina vznikla v červnu 2015 v reakci na pomalý vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice po roce 1989. Přestože došlo k důležitým změnám v zákonech týkajících se ohrožených dětí a rodin, pozitivní legislativní změny se obtížně prosazovaly v praxi. Sedm zakládajících organizací (Amalthea, o. s., Centrum podpory, o. p. s., Dobrá rodina, o. p. s., Nadace Sirius, Nadační fond J&T, Rozum a cit, zapsaný spolek) se rozhodlo spojit síly a založit asociaci, která by se stala odborným partnerem v oblasti péče o ohrožené děti. Asociace Dítě a Rodina se stala zastřešující organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti v České republice.

Hlavními cíli Asociace jsou:

  • Rozvoj systému péče o ohrožené děti
  • Sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno odpovědné ministerstvo
  • Zvyšování kvality všech služeb v systému péče o ohrožené děti
  • Ochrana práv dítěte, zejména právo dítěte na rodinu
  • Rozvoj všech forem náhradní rodinné péče, aby byla dostupná všem dětem bez rozdílu
  • Podpora transformace ústavní péče v pobytové služby rodinného typu

Dokumenty ke stažení:

Skip to content