Jsme tady pro lidi…

Práva a povinnosti

S uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče vznikají pěstounům konkrétní práva a také povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejména zákon o SPOD, Úmluva o právech dítěte, apod.). Na co máte jako pěstouni nárok a co vám doprovázející organizace EUROTOPIA.CZ?

Povinnosti pěstounů

Pěstouni jsou povinni umožnit sledování naplňování Dohody
a spolupracovat se svým klíčovým pracovníkem. Návštěvy probíhají zpravidla v domácnosti pěstounů. Doprovázejícímu pracovníkovi musí být umožněno hovořit s dítětem o samotě, avšak vždy po dohodě s pěstounem.

Každých 6 měsíců zpracovává průvodce doprovázející organizace EUROTOPIA.CZ zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předá místně příslušnému OSPOD. S obsahem zprávy pěstouny i dítě vždy seznámíme. Pěstouni mají právo vyjádřit své připomínky k obsahu půlroční zprávy, kterou předáme místně příslušnému OSPOD.

Pěstouni jsou povinni bezodkladně sdělit klíčovému pracovníkovi všechny důležité skutečnosti spojené s výkonem pěstounské péče a umožnit mu vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti.

……

Skip to content