Jsme tady pro lidi…

NZDM Modrá kočka

Modrá kočka je nízkoprahový klub pro děti a mládež, který je registrovanou sociální službou a nachází se v Opavě. V Modré kočce poskytujeme zázemí, kde děti a mládež nachází porozumění, podporu a odbornou pomoc v obtížné životní situaci.  Klub je nízkoprahovým zařízením v Opavě, kde se děti učí aktivnímu přístupu při řešení osobních situací, motivaci a sociálnímu začleňování zejména v období dospívání. Usilujeme o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže a předcházíme tak nežádoucím až patologickým jevům.

Komu je Klub určen?

Klub Modrá kočka vítá všechny děti ve věku od 6 do 15 let.


Skip to content