Jsme tady pro lidi…

Terénní programy

Naše terénní programy jsou určeny lidem z Krnova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. Našim cílem je těmto lidem pomoci zapojit se zpět do společnosti, zlepšit jejich sociální situaci, informovat je o jejich právech a povinnostech.

Služby jsou poskytovány bezplatně a v terénu, tedy v přirozeném prostředí našich klientů. Díky tomu dokážeme nabídnout pomoc a podporu i těm, kdo ji z různých důvodů sami nevyhledávají. Navštěvujeme klienty přímo v jejich domácnostech, což nám dává možnost spolupracovat s celou rodinou a pomáhat klientům navazovat vztahy s širším okolím a komunitou, jako jsou úřady, školy, zdravotnická zařízení, přátelé a blízcí.

Komu jsou Terénní programy určeny?

Jednotlivcům a rodinám, které:

  • se ocitly v nepříznivé sociální situaci (sociálně znevýhodňující prostředí, krizová situace).
  • žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením (sociální vyloučení zahrnuje chudobu a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, diskriminaci, nízkou míru sociální podpory, problémy v oblasti vzdělávání, problémy v oblasti bydlení, vyloučení ze služeb atp.),

Podmínkou pro poskytování služby je vyslovení zájmu klienta o aktivní spolupráci.


Skip to content