Jsme tady pro lidi…

Terénní programy

Terénní programy – o nás

Terénní programy jsou určeny pro lidi z Krnova a okolí, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených komunitách nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.

Cílem terénních programů je podpora integrace osob (jednotlivců, příp. rodin) ohrožených sociálním vyloučením zejména se zaměřením na příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit. Naším záměrem je zlepšit sociální situaci klientů, informovat je o jejich právech a povinnostech, snížit míru jejich sociálního vyloučení a pomoci jim v sociálním začlenění.

Služba nabízí komplexní pomoc při řešení sociálních problémů a je poskytována zejména v přirozeném prostředí klientů:

  • umožňujeme tak kontakt i klientům, kteří z různých důvodů sami nevyhledávají institucionální pomoc,
  • návštěvy v domácnosti klienta nabízí možnost spolupracovat s celou rodinou,
  • pomáháme tak klientům navazovat vztahy s širším okolím a komunitou (tj. úřady, školy, zdravotnická zařízení, přátelé a blízcí atp.).

Služba je poskytována bezplatně.


Služba je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Skip to content