Jsme tady pro lidi…

Poslání AMT centra

Asistenční, mediační a terapeutické centrum (AMT centrum) je specializované pracoviště, které poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi v rozvodové, rozchodové nebo obdobné krizové situaci, případně osobám blízkým rodině, a to v Opavě, Krnově, Bruntále a jejich okolí. Ročně spolupracujeme s přibližně 330 rodinami v rozvodu nebo rozchodu, které se na nás obrátí.

Služby AMT centra jsou bezplatné a jsou poskytovány ambulantně v prostorách AMT center, ale i terénní formou (např. přímo v přirozeném prostředí rodiny či na jiném předem domluveném místě).

Posláním AMT center je:

  • přispívat k obnovení narušených funkcí rodiny zasažené rozvodem nebo rozchodem,
  • napomáhat tomu, aby děti vyrůstaly v milujícím a podpůrném prostředí a rozvodová nebo rozchodová situace na ně měla co nejmenší negativní dopad,
  • přispět ke komplexnějšímu pohledu a přístupu k řešení rozvodové a rozchodové nebo porozvodové a porozchodové problematiky rodin se zaměřením na celkovou problematiku rodinného systému.

O co v AMT centru usilujeme?

Chceme zlepšit kvalitu života dětí a jejich rodin, poskytnout podporu v krizových rodinných situacích (neshody mezi partnery, rodiči a dětmi apod.) tak, aby je rodina dokázala využít ke svému růstu.

Podporujeme vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a dětmi a zvýšení odpovědnosti rodičů jako předpoklad pro harmonický vývoj dětí.

AMT centrum prostřednictvím svých služeb podporuje komunikaci ve vztahu mezi rodiči, rodiči a dětmi a při vytváření dohod v oblasti řešení rozchodové, rozvodové či porozvodové, porozchodové situace. Rodinám rozšiřuje povědomí o možnostech konsolidace jejich tíživé rodinné situace.

Skip to content