Jsme tady pro lidi…

Síť na ochranu demokracie

V roce 2022 jsme se přidali mezi neziskové organizace a firmy, které tvoří neformální apolitické sdružení a které se podílejí na ochraně demokratických hodnot v České republice. To to uskupení je koordinováno skrze iniciativu Rekonstrukce státu.

Experti a experti Sítě k ochraně demokracie průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokratické principy našeho státu napříč osmi tematickými oblastmi – obrana, bezpečnost a zahraniční věci; ústavní systém; justice; lidská práva – sociální práva; lidská práva – politická a občanská práva; veřejná správa; média a občanská společnost. Pokud se taková hrozba objeví, informaci o ní dostanou všichni členové Sítě a ti pak mohou dál informovat veřejnost na svých kanálech. A tím zajistit včasnou reakci občanské společnosti. Na hrozbu může zároveň upozornit také jakýkoliv člen Sítě – tedy i Vy.

Dokumenty ke stažení:

Skip to content