Jsme tady pro lidi…

O co usilujeme?

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Caravan usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, čímž zejména předchází jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle

  1. nabídnout dětem a mladým lidem pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací
  2. nabídnout chráněný prostor pro trávení volného času – omezit riziko trávení volného času v rizikovém a nebezpečném prostředí
  3. realizovat programy podporující příležitost k sebepoznání a aktivní přístup k vlastnímu životu
  4. integrace dětí a mládeže z různých skupin
Skip to content