Jsme tady pro lidi…

O co usilujeme?

Poslání

Caravan usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, čímž zejména předchází jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle

  • nabídnout dětem a mladým lidem pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací
  • nabídnout chráněný prostor pro trávení volného času – omezit riziko trávení volného času v rizikovém a nebezpečném prostředí
  • realizovat programy podporující příležitost k sebepoznání a aktivní přístup k vlastnímu životu
  • integrace dětí a mládeže z různých skupin
Skip to content