Jsme tady pro lidi…

O co usilujeme?

Snažíme se pomoci našim klientům:

  • Lépe využívat zdroje, které mají k dispozici ve svém okolí a ve společnosti jako takové. To zahrnuje širší rodinu, blízké osoby, různé instituce a organizace, jako jsou úřady, neziskové organizace, školy, lékaři a zdravotnická zařízení. Tímto způsobem klienti mohou získat podporu a pomoc, kterou potřebují, a lépe se začlení do svého okolí.
  • Zlepšit jejich informovanost o právech a povinnostech, aby byli lépe připraveni na řešení svých sociálních situací. Tímto způsobem se mohou lépe orientovat ve svých možnostech a více se angažovat v řešení svých problémů.
  • Předcházet krizovým situacím, které by mohly destabilizovat jednotlivce, rodiny nebo komunity. Snažíme se najít potenciální rizika a pracovat s našimi klienty na jejich prevenci a řešení.
  • Aktivně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Podporujeme jejich integraci a účast ve společenském dění, což může zlepšit jejich kvalitu života a perspektivy do budoucna.

Zároveň se zaměřujeme na integraci dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Spolupracujeme s rodiči a podporujeme jejich zapojení do vzdělávání dětí.

Skip to content