Jsme tady pro lidi…

Vzdělávání pedagogů a metodická podpora

V rámci spolupráce se základními a středními školami nabízíme podporu pedagogům v těchto formách:

  • “Sborovny” – intervizní spolupráce s kolektivem pedagogů jedné školy nebo části pedagogů (např. vyšší stupeň ZŠ) zaměřená na hledání řešení konkrétních situací, podporu a sdílení
  • “Sborovny tématické” – vzdělávání kolektivu pedagogů jedné školy v předem dohodnutých oblastech (Výchovné problémy u dětí, Řešení konfliktů ve školním prostředí, Agresivita u žáků a konkrétní přístupy atd.)
  • Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky
  • Individuální podpora pedagoga nebo asistenta pedagoga při řešení náročných situací ve třídě
  • Individuální nebo skupinové supervize pro pedagogické pracovníky, pro vedení školy
  • Vytváření příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a zařízení a dalších profesí

Skip to content