Jsme tady pro lidi…

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby

APSS ČR v rámci své činnosti:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb;
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům;
  • vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací, expertní a publikační činnost;
  • pořádá a organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy;
  • je pořadatelem již tradičního Týdne sociálních služeb ČR, spolupořadatelem ocenění Národní cena – Pečovatel/ka roku, držitelem licence E-Qalin pro ČR (model měření a zvyšování kvality), správcem Značky kvality v sociálních službách (systém externí certifikace) a tvůrcem modelu Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách.

Dokumenty ke stažení:

Skip to content