Jsme tady pro lidi…

Pravidelné volnočasové kroužky

V návaznosti na činnost našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Opavě a Krnově se snažíme nabídnout dětem a mladým lidem, kteří tyto služby navštěvuji různé alternativy, jak mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Kroužky jsou určeny dětem, které se většinou nezapojují do běžných mimoškolních aktivit a tráví svůj volný čas neorganizovaně. Nízkoprahová zařízení tak nabízí pestrou škálu aktivit, mezi nimi i pravidelné volnočasové kroužky, které jsou pro účastníky bezplatné. Pravidelné aktivity podporují rozvoj dětí a mládeže, jejich dovedností, zájmů a sebevědomí v přátelském a podporujícím prostředí. Prozkoumejte naši nabídku a připojte se k nám, abyste objevili nové zážitky a možnosti pro vaše děti!

NZDM Klub Modrá kočka v Opavě nabízí:

Taneční kroužek

Taneční kroužek má v nízkoprahovém klubu dlouhou tradici. Vznikl již v roce 2011, kdy jej vedla jedna z romských maminek. Během koronavirové pandemie se jeho činnost na čas utlumila a od podzimu 2022 se děti opět scházejí, aby společně nacvičovaly nové taneční sestavy. Kroužek je určen dětem od 6 do 15 let, které nacvičují pravidelně 1x – 2x týdně v odpoledních hodinách v prostorách NZDM – Klubu Modrá kočka na Hradecké ulici 16 v Opavě. Děti se věnují moderním tanečním stylům i tradičním romským tancům. Cílem aktivity je nejen pravidelná spolupráce s dětmi, ale i s jejich rodiči. Kroužek rozvíjí vlastní činnost dětí a mládeže, což mimo jiného přispívá k získání jejich sebedůvěry a uznání ve společnosti. Děti se účastní různých veřejných akci v regionu a soutěží, kde vystupují a prezentují tak svou činnost a talent.

Klub malých zahradníků

Cílem Klubu malých zahradníků je starat se a postupně zvelebovat zahradu a přitom se učit, jak konkrétně pěstovat různé druhy ovoce a zeleniny, sázet různé rostliny a využívat produkty, které jim zahrada přináší. U dětí rozvíjíme krásný a pozitivní vztah k přírodě, k naší planetě Zemi a ke svému bezprostřednímu okolí, které svých chováním přímo ovlivňují. Klub se zaměřuje na environmentální výchovu a vychovává děti k odpovědnému chování. Jako součást aktivit klubu pracovníci organizují také zajímavé exkurze s ekologickou a přírodovědeckou tematikou nebo veřejné úklidy města.

NZDM Caravan v Krnově nabízí:

Taneční kroužek

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Caravan v Krnově na ulici ČSL armády 43b probíhá taneční kroužek pod názvem TOP GIRLS, který je skvělou příležitostí pro vášnivé tanečníky. Účastnice se setkávají v přátelském prostředí NZDM Caravan, kde nacvičují pravidelně 2-3 týdně pod vedením lektorky Leily Oláhové.  Děvčata nacvičují nejen moderní tance ale nově i romský styl tance zvaný Čardáš. Při nacvičování tohoto stylu tance se děvčata učí nejen techniku a pohyby, ale také se seznamují s bohatou historií romské kultury. Moderní tanec jim naopak umožňuje experimentovat s novými styly a vyjadřovat se kreativně. Děvčata mají prostor k vytvoření vlastních choreografií a rozvíjet svůj taneční potenciál. Dívky prezentují svůj talent no mnoha tanečních vystoupeních, účastní se dnů sociálních služeb, tanečních přehlídek a soutěží.

Muzikokoutek

NZDM Caravan umožňuje dětem rozvoj hudebních dovedností. Hudba umožňuje dětem vyjádřit své pocity, myšlenky a emoce skrze tvorbu a interpretaci hudby. To také podporuje jejich kreativní a umělecké schopnosti. V prostorách NZDM proběhly v rámci muzikokoutku již dva workshopy a to pod vedením známého krnovského interpreta přezdívaného Kobyba. Ten je pro většinu místní mládeže velkým vzorem a také motivací. Vnímáme to jako možnost síťování mezi mladými hudebníky a vytváření společného prostoru, kde sdílí svou vášeň, znalosti a zkušenosti. Touto cestou bychom také rádi poděkovali MONETA Money Bank za jejich finanční podporu, díky které můžeme muzikokoutek realizovat.

Pokud vás nabídka pravidelných volnočasových kroužků zaujala a máte zájem o více informací, obraťte se na vedoucí pracovnice NZDM – Klubu Modrá kočka a NZDM Caravan.

KONTAKTY

Skip to content