Jsme tady pro lidi…

Taneční kroužky

Taneční kroužky jsou určeny dětem, které se většinou nezapojují do běžných mimoškolních aktivit, jsou neorganizované nebo navštěvují NZDM. Zaměřujeme se na skupiny dětí, u kterých jsme v uplynulém období zaznamenali potřebnost a poptávku po aktivitách a dále chceme preventivně působit na skupiny dětí ohrožených ve svém vývoji sociálně patologickými jevy. Důležitým dopadem je kvalitní trávení volného času dětí z cílových skupin.

Cílem aktivity je nejen pravidelná spolupráce s dětmi a jejich rodiči, ale také vyhledávání talentů a jejich podpora. Kroužek rozvíjí vlastní činnost dětí a mládeže, což mimo jiným přispívá k získání jejich sebedůvěry a uznání ve společnosti.

Jako důležitou vnímáme také možnost v rámci veřejných vystoupení zprostředkovat veřejnosti kulturní aktivity směřující k uchování kulturního dědictví Romů, propojovat majoritu s minoritou a zprostředkovat dětem a mladým lidem z cílových skupin kontakt s vlastní kulturou.

Jedná se o svépomocnou aktivitu a přímé zapojení cílových skupin do komunitní práce. Kroužky jsou zaměřeny na výuku a nácvik romských tanců – tradičních, s využitím moderních prvků salsy, bachaty a hip-hopu.

Během roku 2018 předvedla děvčata své taneční vystoupení na Dni sociálních služeb v Krnově, Talentu v Krnově a na farmářských a dožínkových slavnostech v Krnově. Děvčata však vystupovala také v Ostravě na akci zvané Vzájemné porozumění, Pěvecké a výtvarné soutěži v Opavě, Mezinárodním dni Romů v Opavě a Talentové akci s názvem Ukaž, co umíš v Opavě. Tanečnice z tanečního kroužku New Age uspořádaly taneční odpoledne v domově pro seniory v Krnově, kde zatančily pro radost obyvatelům domova.

Výuka tanečních kroužků probíhá 1x týdně v NZDM Caravan a 1x týdně v tělocvičně, kterou nám zapůjčuje ZŠ Žižkova.

Taneční kroužek New Age Krnov

Vznikl jako fakultativní aktivita NZDM CARAVAN v lednu 2016. Tento taneční kroužek je veden romskou lektorkou Rozálií Oláhovou, která se tanci věnuje již od dětství a lektorování tance se věnuje od roku 2003.
Taneční kroužek New Age má nyní 8 členů ve věku od 12 do 18 let a věnuje se zejména nácviku tanců salsa, bachata a romský čardáš. Pro tyto typy tance mají tanečnice kostýmy, ve kterých vystupují na veřejných akcích.

Taneční kroužek New Age Crew Krnov

Taneční kroužek New Age Crew byl založen v září 2018. V tomto tanečním kroužku vystupuje celkem 12 členů ve věku od 12 do 18 let opět pod vedením taneční lektorky Rozálie Oláhové. New Age Crew se od New Age liší tanečním stylem – v tanečním kroužku New Age Crew je totiž vyučován zejména hip-hop a street dance. Tanečnice mají taktéž kostýmy, které využívají na nejrůznějších kulturních akcích.

Pokud máš volný čas a nevíš jak jej využít, baví tě tanec nebo prostě chceš rozpohybovat své tělo a je ti od 10 do 26 let, navštiv NZDM Caravan v Krnově, kde se můžeš zúčastnit tanečních kroužků, které jsou zdarma, a stát se tak jedním z členů New Age nebo New Age Crew.

Kontakty:

Bc. Lucie Plebanová
ČSL Armády 43b/808, 794 01 Krnov
Mobil: 604 213 995
E-mail: lucie.plebanova@eurotopia.cz

Skip to content