Jsme tady pro lidi…

Resocializační programy

Cílem Resocializačního programu je předcházení recidivy u osob, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestného činu pomocí aktivit resocializačního programu. Dále také zajištění cílené odborné činnosti pro osoby, které se dopustily protiprávního jednání, jejímž účelem je pomoc s jejich začleněním do běžného života, prevence a snižování rizik opakování protiprávního jednání, zamezení delikvence a opatření urovnávající vztahy mezi pachatelem a poškozeným.

Posláním Resocializačního programu je účinná pomoc lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem, pomoc je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností, přijetí společenských pravidel a norem, převzetí odpovědnosti za své chování, řešení konfliktů, sebepoznání, rozvoj pracovních návyků a smysluplného zacházení s volným časem.

Resocializační program je určen osobám mladistvým (od 15 let) a dospělým, které se dopustily protiprávního jednání včetně spáchání trestné činnosti (zejména z oblasti násilné kriminality). Vhodní účastníci jsou do programu vybíráni na základě spolupráce se středisky Probační a mediační služby (dále jen „PMS“) v Opavě, Krnově a Bruntále a se sociálními kurátory příslušných obcí s rozšířenou působností.

Resocializační program je realizován jako individuální práce, jejímž obsahem je individuální terapie, kterou vede zkušený terapeut, je zaměřená na práci s vlastními postoji, sebereflexi, nácvik společensky přijatelných forem chování aj. Dále podpora mentora (zkušený sociální pracovník/pedagog) v podobě individuálního doprovázení klienta např. při kontaktu se společenským prostředím, doprovod na úřady, k soudu aj.

Účelem projektu je vést klienty ke schopnosti posoudit své jednání jako správné či nesprávné ve vztahu k normám společnosti, k přijetí zodpovědnosti za své jednání, k aktivnímu racionálnímu zvládání života a uspokojování potřeb s ohledem a respektem k vnější realitě, rozvíjet sociální a komunikační dovedností, posilovat kladné rodinné vazby a zlepšit vztah s okolím, rozvíjet nekriminální vzorce chování, sebepoznání, posilovat pracovní návyky a efektivní využití volného času.

Resocializační program je spolufinancován z finančních prostředků Ministerstva vnitra České republiky a Moravskoslezského kraje v rámci Programu prevence kriminality 2016.

KE STAŽENÍ (LETÁKY)

Probační program K2 a resocializační program

„Náprava vztahů v rodině“ pokračuje již třetím rokem

21.04.2020  |  TISKOVÁ ZPRÁVA

Problémy s partnery nebo dětmi mají také odsouzené ženy, které si svůj trest odpykávají ve Věznici a ÚVZD v Opavě. K těmto problémům často řeší nedostatečný nebo žádný kontakt se svou rodinou. To je jen drobet toho, s čím jsme schopni jim už tři roky pomoci. Vše je možné díky „Nápravě vztahů v rodině“, ojedinělého programu v rámci republiky pracující s odsouzenými ženami a muži za finanční podpory ministerstva spravedlnosti.
» více


Dále si o rozvoji restorativní praxe ve Věznici a ÚPVZD v Opavě, kde spolupůsobíme, můžete více přečíst zde:
https://www.vscr.cz/veznice-a-uvzd-opava/novinky/rozvoj-restorativni-praxe-v-nasi-veznici/


Kontakty:

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Zacpalova 27, 746 01 Opava
Mgr. Petra Večerková, GSM: +420 730 175 094, e-mail: petra.vecerkova@eurotopia.cz

OPAVA

Mgr. Terezie Škrobánková, GSM: +420 739 250 464, e-mail: terezie.skrobankova@eurotopia.cz

KRNOV, BRUNTÁL

Bc. Daniela Šnirchová, GSM: +420 739 579 763, E-mail: daniela.snirchova@eurotopia.cz

Skip to content