Jsme tady pro lidi…

Resocializační program

Náš resocializační program realizujeme v rámci činnosti Poradenského střediska EUROTOPIA v Opavě a v Krnově. Program slouží dospělým občanům z Opavy, Krnova a Bruntálu, kteří se dopustili protiprávního jednání. Našim cílem je prevence a minimalizace rizika návratu těchto osob k trestné činnosti. O to usilujeme komplexní podporou, která směřuje k plnému začlenění našich klientů do společnosti.

Nabízíme individuální přístup a zároveň podporujeme spolupráci s rodinnými příslušníky, kteří usilují o obnovení vztahů. Resocializační aktivity zahrnují odborné poradenstvíterapeutická setkání pod vedením našich zkušených sociálních pracovníků a psychoterapeutů.

Náš program se zaměřuje na:

  • rozvoj sociálních dovedností a porozumění společenským normám,
  • řešení konfliktů pomocí přijatelných strategií,
  • získání náhledu na trestnou činnost

Komu je náš program určen?

  • Dospělým osobám s nařízeným účastněním od soudu.
  • Osobám, jejichž účast je dojednána s probačním pracovníkem ať už v rámci doporučení nebo v případě podmínek výkonu dohledu
  • Osobám s dlouhodobými problémy závažného charakteru a spolupracující s kurátorem pro dospělé.

Naše aktivity pomáhají:

  • snížit rizika selhání klienta,
  • prevenci návratu k páchání trestné činnosti.

Pokud máte zájem o více informací nebo přímo o zapojení do resocializačního programu, obraťte se na pracovnici Poradenského střediska EUROTOPIA v Opavě Mgr. Terezii Škrobánkovou, DiS.

KONTAKTY

Skip to content