Jsme tady pro lidi…

Kontakty

Organizace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Zacpalova 379/27,
Opava, 746 01


Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČO, registrace: 258 52 345, KOS v Ostravě 23.2.2000, oddíl O, vložka 112
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Opava, č. ú.: 163 787 899 / 0300
Statutární zástupce: Mgr. Petra Večerková, ředitelka
Datová schránka: 2t5vajt

KANCELÁŘ

Mgr. Petra Večerková
Odborná ředitelka organizace, statutární zástupce
Odborné vedení, projektový management, PR
Mobil: 730 175 094
E-mail: petra.vecerkova@eurotopiacz.cz

Ing. Pavlína Winklerová
Výkonná ředitelka organizace, regionální vedoucí oblast Krnov
AMT centrum Krnov
Ekonomika a procesy, příprava a realizace projektů OPZ
Mobil: 733 532 745
E-mail: pavlina.winklerova@eurotopiacz.cz

Barbora Brhelová
Ekonomika, účetnictví, finanční řízení projektů
Mobil: 734 315 983
E-mail: barbora.brhelova@eurotopiacz.cz

Miriam Štefanová
Personalistika a mzdy
Mobil: 605 269 960
E-mail: miriam.stefanova@eurotopiacz.cz

Mgr. Lucie Veverková
Vedoucí týmu pro fundraising a PR
Správa webových stránek a sociálních sítí
Projektové řízení, příprava a realizace projektů
Mobil: 731 239 196
E-mail: lucie.veverkova@eurotopiacz.cz

Petra Fuchsigová
Finanční řízení EU projektů a EHP projektů
Mobil: 777 109 844
E-mail: petra.fuchsigova@eurotopiacz.cz

Mgr. Eva Dobrušová
Projektové řízení, příprava a realizace projektů
E-mail: eva.dobrusova@eurotopiacz.cz

Mgr. Ivan Olšovec
Právník
E-mail: ivan.olsovec@eurotopiacz.cz

REGION OPAVA

Pracoviště: Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

Mgr. Jana Fischerová, DiS.
Regionální vedoucí oblast Opava
AMT centrum Opava, vedoucí, sociální pracovnice
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 730 892 759
E-mail: jana.fischerova@eurotopiacz.cz

Mgr. Jindřiška Peštová, DiS.
AMT centrum Opava, sociální pracovnice
Mobil: 731 562 298
E-mail: jindriska.pestova@eurotopiacz.cz

Bc. Michaela Flašková
AMT centrum Opava, sociální pracovnice
Podpora pěstounským rodinám, vedoucí, sociální pracovnice
Mobil: 774 063 618
E-mail: michaela.flaskova@eurotopiacz.cz

Mgr. Barbora Přistálová
SPOLU – Pro rodiny s dětmi Opava, vedoucí, sociální pracovnice
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 604 141 533
E-mail: barbora.pristalova@eurotopiacz.cz

Bc. Petra Paterová
Poradenské středisko EUROTOPIA Opava, vedoucí, sociální pracovnice
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 734 202 918
E-mail: petra.paterova@eurotopiacz.cz

Mgr. Terezie Škrobánková, DiS.
Poradenské středisko EUROTOPIA Opava, sociální pracovnice
Koordinátorka projektu “Náprava vztahů v rodině”, resocializační program
Mobil: 739 250 464
E-mail: terezie.skrobankova@eurotopiacz.cz

Pracoviště: Hradecká 16, 746 01 Opava

Bc. Vendula Vidličková
NZDM  Klub Modrá Kočka, vedoucí, sociální pracovnice
SPOLU – Pro rodiny s dětmi, sociální pracovnice
Mobil: 737 281 567
E-mail: vendula.vidlickova@eurotopiacz.cz

Bc. Kateřina Gilíková
NZDM  Klub Modrá Kočka, sociální pracovnice
Koordinátorka doučování pro Opavu
Mobil: 604 380 269
E-mail: katerina.gilikova@eurotopiacz.cz

Linda Hellebrandtová
NZDM  Klub Modrá Kočka, kontaktní pracovnice
E-mail: linda.hellebrandtova@eurotopiacz.cz

Mgr. Aneta Kvasná
Komunitní práce
Mobil: 731 613 482
E-mail: aneta.kvasna@eurotopiacz.cz

Mgr. Eva Grydilová, DiS.
Koordinátorka programů pro školy
Mobil: 739 428 977
E-mail: eva.grydilova@eurotopiacz.cz


REGION KRNOV

Pracoviště: ČSL armády 43a, 43b, 794 01 Krnov

Ing. Pavlína Winklerová
Výkonná ředitelka organizace, regionální vedoucí oblast Krnov
AMT centrum Krnov
Ekonomika a procesy, příprava a realizace projektů OPZ
Mobil: 733 532 745
E-mail: pavlina.winklerova@eurotopiacz.cz

Mgr. et Mgr. Nikola Kutrová
Poradenské středisko EUROTOPIA Krnov, vedoucí, sociální pracovnice
Terénní programy EUROTOPIA Krnov, vedoucí
Komunitní práce, koordinátor aktivit
Mobil: 739 676 929
E-mail: nikola.kutrova@eurotopiacz.cz

Bc. Daniela Šnirchová
Poradenské středisko EUROTOPIA Krnov, sociální pracovnice
AMT centrum Krnov, sociální pracovnice
Fundraising a PR, péče o dárce
Mobil: 739 579 763
E-mail: daniela.snirchova@eurotopiacz.cz

Bc. Tereza Zivčáková
AMT centrum Krnov, vedoucí, sociální pracovnice
Mobil: 739 214 654
E-mail: tereza.zivcakova@eurotopiacz.cz

Anna Ryšková
NZDM Caravan v Krnově, vedoucí, kontaktní pracovnic
Koordinátorka doučování pro Krnov, Město Albrechtice
Mobil: 604 213 995
E-mail: anna.ryskova@eurotopiacz.cz

Rozálie Oláhová
NZDM Caravan v Krnově, kontaktní pracovnice
Terénní programy EUROTOPIA Krnov, terénní pracovnice
Mobil: 735 171 001
E-mail: rozalie.olahova@eurotopiacz.cz

Kateřina Zahradníčková
Terénní programy EUROTOPIA Krnov, terénní pracovnice
Mobil: 603 826 672
E-mail: katerina.zahradnickova@eurotopiacz.cz

Tereza Forosová
Komunitní práce
Mobil: 603 561 075
E-mail: tereza.forosova@eurotopiacz.cz

Gabriela Keni DiS. 
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice 
Mobil: 732 983 116
E-mail: gabriela.keni@eurotopiacz.cz

Bc. Monika Kubová
Koordinátorka aktivit včasné péče
Mobil: 733 589 268
E-mail: monika.kubova@eurotopiacz.cz

Pavla Vacková
Kontaktní pracovnice včasné péče
Mobil: 734 891 050
E-mail: pavla.vackova@eurotopiacz.cz

REGION BRUNTÁL

Pracoviště: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Bc. Iveta Dudová, Dis.
Regionální vedoucí oblast Bruntál
SPOLU – Pro rodiny s dětmi a AMT centrum v Bruntále, sociální pracovnice
Mobil: 730 898 476
E-mail: iveta.dudova@eurotopiacz.cz

Stanislava Pavézková, DiS.
SPOLU – Pro rodiny s dětmi a AMT centrum v Bruntále, vedoucí, sociální pracovnice
Mobil: 737 348 343
E-mail: stanislava.pavezkova@eurotopiacz.cz

Marcela Bonková
SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Bruntále, terénní pracovnice
Mobil: 730 511 337
E-mail: marcela.bonkova@eurotopiacz.cz

Nikola Salvová
SPOLU-Pro rodiny s dětmi v Bruntále, terénní pracovnice
Mobil: 735 176 095
E-mail: nikola.salvova@eurotopiacz.cz

Mgr. Barbora Kolková
AMT centrum v Bruntále, sociální pracovnice
Koordinátorka doučování pro Bruntál
Projektová pracovnice, příprava a realizace projektů, fundraising, PR
Mobil: 736 128 963
E-mail: barbora.kolkova@eurotopiacz.cz

Irma Suhajová
Kontaktní pracovnice včasné péče
Mobil: 734 890 542
E-mail: irma.suhajova@eurotopiacz.cz

Pracoviště: Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov

Bc. Lucie Kaplanová Faronová, DiS.
Poradenské středisko Rýmařov, vedoucí, sociální pracovnice
AMT centrum Bruntál, sociální pracovnice
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 734 244 455
E-mail: lucie.kaplanova.faronova@eurotopiacz.cz

REGION JESENÍK

Pracoviště: Dukelská 456/13, Jeseník 79001

Bc. František Hladký
Regionální vedoucí oblast Jeseník
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovník
Mobil: 739 252 839
E-mail: frantisek.hladky@eurotopiacz.cz

Bc. Eva Rovňanková, DiS
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 739 058 276
E-mail: eva.rovnankova@eurotopiacz.cz

Mgr. Helena Paščinská
Pracovnice včasné péče
Mobil: 734 315 984
E-mail: helena.pascinska@eurotopiacz.cz

Bc. Jana Dvořáková, DiS.
Podpora pěstounským rodinám
Mobil:739 085 534
E-mail: jana.dvorakova@eurotopiacz.cz

Bc. Kateřina Hladká, DiS.
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Projektová pracovnice, příprava a realizace projektů, fundraising, PR
Koordinátor praxí pro region Jeseník
Mobil: 731 167 094
E-mail: katerina.hladka@eurotopiacz.cz

Mgr. Tereza Petřkovská
Podpora pěstounským rodinám, sociální pracovnice
Mobil: 603 108 011
E-mail: tereza.petrkovska@eurotopiacz.cz

Ing. Barbora Nováková
Koordinátorka doučování pro Jeseník
Mobil: 739 058 136

TÝM TERAPEUTŮ:

Mgr. Jana Kašpárková (dětský psycholog)
Mgr. Věra Nešutová (psycholog)
Mgr. Petra Večerková
Bc. Jana Uvirová
Mgr. Kamila Haničáková
Mgr. Pavel Hejátko
Mgr. Petr Fabián, Ph.D.
Mgr. Andrea Harazinová (psycholog)
Mgr. Stanislav Kocourek
Mgr. Ivana Kmínková

TÝM MEDIÁTORŮ:

Mgr. Josef Čáslava
Mgr. Radek Makový
Mgr. Zuzana Neuvaldová
Mgr. Jaroslava Přívarová
Mgr. Marie Černocká
Mgr. Tomáš Zmija
Mgr. Ivan Olšovec
Mgr. Jana Záchová


Skip to content