Jsme tady pro lidi…

Volná pracovní místa a praxe

Volná pracovní místa

Aktuálně není vypsáno žádné výběrové řízení na volnou pracovní pozici.

Odborné praxe

Studentům a studentkám odborných a vysokých škol z oblasti pomáhajících profesí (např. sociální práce, sociální pedagogika, adiktologie, psychologie apod.) nabízíme absolvování odborné praxe v sociálních službách v Opavě, Krnově a Bruntále. Praxi umožňujeme v rozsahu dle dohody se studentem nebo studentkou, časové rozložení dle místa výkonu praxe a po dohodě s pracovníkem.

Po zájemcích o praxi požadujeme nehodnotící přístup a respekt ke klientům.

V případě, že máte o praxi zájem a splňujete naše požadavky pro její výkon, pošlete vyplněný dotazník e-mailem příslušné pracovnici, viz kontakty uvedené níže.


Dotazník
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Škola, kterou studujete, obor:
Ročník:
Požadovaný hodinový rozsah praxe od Vaší školy:
Požadovaný termín praxe:
Ve kterém zařízení máte zájem praxi vykonávat?
Jaká je Vaše motivace pro výkon odborné praxe v naší organizaci?
Vaším cílem odborné praxe je:

Po obdržení dotazníku Vás budeme kontaktovat. Konečnému přijetí na praxi vždy předchází osobní setkání.

Kontakty:
Opava: e-mail: jana.fischerova@eurotopiacz.cz, tel: 730 892 759
Krnov: e-mail: pavlina.winklerova@eurotopiacz.cz, tel: 733 532 745
Bruntál: e-mail: iveta.dudova@eurotopiacz.cz, tel: 730 898 476

Stáže

Stáž je možné absolvovat v zařízeních sociálních služeb, příp. u konkrétních pracovníků.

Stáž je zpoplatněna, sazba za jeden pracovní den (8 hodin) je od 500 Kč do 1 000 Kč (dle oblasti, ve které stáž probíhá). Cena stáže je dojednána předem a je součástí smlouvy o umožnění stáže. Výjimku tvoří výměnná stáž pracovníků obou organizací, která zpoplatněna není.

V případě, že máte o stáž zájem, pošlete vyplněný dotazník e-mailem na adresu: opava@eurotopiacz.cz.

Dotazník
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Vaše předchozí pracovní zkušenosti a současné zaměstnání:
Vystudovaný obor:
Požadovaný rozsah stáže:
Požadovaný termín stáže:
Ve kterém zařízení máte zájem stáž vykonávat?
Jaká je Vaše motivace pro výkon stáže v naší organizaci?
Jaká máte od stáže očekávání?

Po obdržení dotazníku Vás budeme kontaktovat.

Exkurze

Exkurze umožňujeme studentkám a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří studují obor související s naší oblastí působení. Jedná se především o tyto obory: sociální práce, sociální pedagogika, psychologie, adiktologie, speciální pedagogika, zdravotnický asistent apod. Exkurze jsou zpoplatněny částkou 300 – 800 Kč za hodinu exkurze, dle počtu osob (do 10 osob, nad 10 osob).

Máte-li o exkurzi zájem, pak se prosím obraťte na následující kontakty:
Opava: e-mail: jana.fischerova@eurotopiacz.cz, tel: 730 892 759
Krnov: e-mail: pavlina.winklerova@eurotopiacz.cz, tel: 733 532 745
Bruntál: e-mail: iveta.jancikova@eurotopiacz.cz, tel: 730 898 476

Konzultace

Poskytujeme konzultace bakalářských, diplomových a dalších prací. Tyto konzultace jsou zpoplatněny. Sazba je 250 Kč za hodinu osobní konzultace, rozsah konzultace je domlouván předem. Pro konzultace, prosím, kontaktujte ředitelku na adrese opava@eurotopiacz.cz.

Vyhrazujeme si právo neposkytovat praxe, stáže, exkurze a konzultace v případě, že nebudeme mít pro tuto činnost dostatečnou kapacitu. V organizaci neposkytujeme možnost dotazníkových šetření mezi klienty.

Skip to content