Jsme tady pro lidi…

SPOLU – Pro rodiny s dětmi

Dostala se Vaše rodina do svízelné situace a nevíte,
jak z toho ven?

Zajímají se o Vás úřady,
protože podle nich není Vaše péče o děti dost dobrá?

Končí vaše návštěvy úřadů a škol neúspěchem nebo křikem?

Nabízíme pomoc, doprovod a praktickou podporu rodinám s dětmi do 26 let z Opavy, Bruntálu a okolí, které nejsou schopny vlastními silami zajistit svým dětem odpovídající podmínky, ale chtějí svou situaci zlepšit.

Komu jsou služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi určeny?

  • Rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Ta může být způsobena nedostatečnou podporou rodiny, finančními problémy, které ohrožují zdraví a správný vývoj dítěte, krizovou situací apod.
  • Rodinám, které čelí sociálnímu a kulturnímu znevýhodnění a hrozí jim sociální vyloučení (sociální vyloučení zahrnuje chudobu a nízký příjem, problémy v oblasti vzdělávání, omezený přístup na trh práce, nízkou míru sociální podpory, problémy v oblasti bydlení, vyloučení ze služeb atp.).

Skip to content