Jsme tady pro lidi…

Kulturní akce

Snažíme se podporovat multikulturní prostředí prostřednictvím kulturních aktivit. Chceme podpořit spolupráci, dialog a vzájemné poznání mezi různorodými skupinami dětí, mladých lidí i dospělých.
Naším cílem je také zprostředkovat romským dětem, mladým lidem a jejich rodičům kontakt s vlastní kulturou a dále podpořit setkávání dětí, mladých lidí a dospělých z majoritní společnosti s romskými dětmi, mládeží a rodiči.

V neposlední řadě akce zprostředkují veřejnosti kulturní aktivity směřující k uchování kulturního dědictví Romů jako národnostní menšiny.

RŮZNORODOST VNÍMÁME JAKO POZITIVNÍ JEV, VNÍMÁNÍ ROZDÍLŮ MEZI LIDMI CHÁPEME JAKO PŘÍNOSNÉ.

Skip to content