Jsme tady pro lidi…

Kulturní akce

Podporujeme multikulturní prostředí prostřednictvím kulturních aktivit. Chceme podpořit spolupráci, dialog a vzájemné poznání mezi různorodými skupinami dětí, mladých lidí i dospělých. Různorodost vnímáme jako pozitivní jev, který nás všechny obohacuje.
Snažíme se zajistit romským dětem, mladým lidem a jejich rodičům kontakt s vlastní kulturou a dále podpořit setkávání dětí, mladých lidí a dospělých z majoritní společnosti s romskými dětmi, mládeží a rodiči. Veřejnosti zprostředkováváme kulturní aktivity směřující k uchování kulturního dědictví Romů jako národnostní menšiny..

Talentová soutěž

Od roku 2017 pořádáme talentovou soutěž “Ukaž, co umíš!”. Tato soutěž je věnována mladým lidem od 6 do 20 let z Moravskoslezského kraje a zaměřuje se na podporu talentovaných dětí a mladých lidí napříč různými oblastmi. Talentovaní a odvážní účastníci prezentují své dovednosti v kategoriích, jako je tanec, hudba, divadlo a jiné. Tato soutěž je skvělou příležitosti k propojování většinové společnosti s romskou minoritou a každým rokem přináší originální vystoupení a spoustu pozitivní energie jak mezi soutěžící, romskou komunitu, tak i širokou veřejnost.

Mezinárodní den Romů

Mezinárodní den Romů je svátkem všech Romů a Sintů na celém světě. V tento den (8. dubna) bylo ujednáno, že Romové budou používat společné označení Rom a oficiálně bylo přijato používání romské hymny (Dželem, dželem lungone dromenca) a romské vlajky. V České republice se Mezinárodní den Romů slaví od roku 2001.

Naše organizace se veřejně připojuje k oslavám Mezinárodního dne Romů, přičemž se snažíme zviditelnit tradice, hodnoty a zvyky Romů a zprostředkovat je veřejnosti zážitkovým způsobem.

Skip to content