Jsme tady pro lidi…

V jakých oblastech nabízíme pomoc?

 • Zadlužení, exekuce a osobní bankrot
 • Potíže týkající se partnerských vztahů a rodinného soužití
 • Diskriminace
 • Pracovně-právní vztahy
 • Bydlení
 • Nezaměstnanost nebo ohrožení nezaměstnaností
 • Sociální dávky a systém sociálních služeb
 • Vzdělání a jeho nabídka
 • Zprostředkování návazných služeb
 • a další…

CO VÁM NABÍZÍME?

 • poskytnutí komplexního sociálně-právního poradenství, zejména v oblastech orientace v sociálních systémech a právních záležitostech, např.: problematiku dluhů, exekuce a osobní bankrot („oddlužení“), bydlení, rodinné a partnerské vztahy, diskriminaci, sociální dávky a systém sociálních služeb, pracovně-právní vztahy, zaměstnanost, možnosti vzdělávání apod.,
 • poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace klienta a informací, které klientovi přispějí ke znalosti svých práv a povinností a schopnosti vyjadřovat účinně své potřeby,
 • zplnomocnění klienta a zvyšování jeho kompetencí řešit problémy,
 • podpora rozvoje samostatného rozhodování klienta,
 • nácvik problémových situací a chování,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným společenským prostředím – využití komplexního přístupu pro upevnění vztahu klienta s jeho rodinou, blízkými osobami, školou, pracovištěm apod.,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • doprovod klienta při jednáních s institucemi a organizacemi,
 • vyjednávání s institucemi v zájmu klienta a na jeho ochranu,
 • spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, úřady, dalšími institucemi a organizacemi působícími v regionu ve prospěch klienta,
 • podpora rozvoje a zlepšení služeb a fungování úřadů na regionální úrovni ve prospěch klienta,
 • zprostředkování navazujících služeb a kontaktů na instituce a organizace, poskytování informací o síti sociálních služeb v regionu,

Návazné aktivity:

 • a) Terapeutická podpora
  • individuální konzultace
  • společné konzultace s blízkými osobami a rodinnými příslušníky
 • b) Projekty zaměřené na práci s prvopachateli, pachateli a obětmi trestných činů (Probační program K2 a resocializační program)
Skip to content