Jsme tady pro lidi…

Právo na bezplatné vzdělávání

Vzdělávání pěstounů

Povinnost vzdělávat se vyplývá pěstounům ze zákona o sociálně-právní ochrany dětí, kde je definována povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Povinnosti splnit zákonem stanový počet vzdělávacích hodin vás nezbavíme. Co ale umíme:

  • vytvořit pro pěstouny bezpečný prostor pro sdílení zkušeností,
  • zajistit témata, která vám opravdu něco dají,
  • pozvat lektory, kteří mají k tématu co říct a dokážou zaujmout,
  • najít cestu, aby vás vzdělávání obohatilo a zároveň bavilo,
  • vytvořit s vámi vzdělávací plán tak, abyste dokázali vzdělávání skloubit s ostatními povinnostmi,
  • nabídnout návazné individuální konzultace či odbornou pomoc,
  • zajistit hlídání dětí během vzdělávacích akcí.

Veškeré odpovědi vaše otázky vám rádi sdělí klíčoví pracovníci.

Jak vzděláváme pěstouny

Na počátku každého roku obdržíte nabídku vzdělávacích akcí na celý rok. Ty jsou však v průběhu roku dále rozšiřovány a doplňovány. Reagujeme také na aktuální situaci ve společnosti i mezi klienty. 

Vybrané vzdělávací aktivity pěstoun konzultuje se svým klíčovým pracovníkem. Domluví se na takové podobě vzdělávání, které odráží pro rodinu aktuální témata a zároveň probíhá v pro pěstouna vhodných formátech. Vše je zapsáno do Vzdělávacího plánu na aktuální období.

Vzdělávání je bezplatné pro všechny pěstouny, kteří mají s doprovázející organizací EUROTOPIA.CZ Dohodu o výkonu pěstounské péče, a to v rozsahu 24 hodin povinného vzdělávání.

Po skončení každé vzdělávací akce od nás obdržíte certifikát o absolvování, který vám slouží jako doklad o splnění vzdělávací povinnosti.

Abyste se mohli pohodlně účastnit vzdělávacích aktivit, je vám k dispozici služba Krátkodobé pomoci se zajištěním péče o svěřené dítě.

Jak hodnotí vzdělávání v EUROTOPII naši pěstouni

Skip to content