Jsme tady pro lidi…

Právo na krátkodobou pomoc

Kdy využít krátkodobou pomoc?

Krátkodobá pomoc řeší zajištění osobní péče o svěřené dítě v zákonem daných případech. Patří mezi ně:

  • zdravotní neschopnost pěstouna, hospitalizace nebo ošetřování osoby blízké,
  • úmrtí blízké osoby,
  • narození vlastního dítěte,
  • vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např. povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče, návštěva lékaře apod.).
Skip to content