Jsme tady pro lidi…

Právo na odpočinek – respitní péče

Respitní péči mohou čerpat pěstouni v rozsahu maximálně 14 dnů za rok, pokud pečují o dítě starší 2 let. Lze jej rozdělit na více časových úseků, není nutné čerpat dva týdny v kuse. Mají-li však pěstouni v péči více dětí, termíny odlehčení pro každé z nich by měly být sladěny. Podstatou odlehčení je totiž zajistit pěstounům maximální míru odpočinku od náročného úkolu pěstounství.

Jak vám s odlehčením pomůže doprovodná organizace EUROTOPIA.CZ?

  • Na každé dítě starší 2 let, o které pečujete, vám přispějeme určitou částkou (její výše je stanovena vždy na začátku každého roku).
  • Tento příspěvek můžete čerpat k zaplacení školy/školky v přírodě, letních táborů, lyžařských výcviků, vzdělávacích pobytů pro děti, atd.
  • Odlehčení lze využít také formou akcí pro děti (tábory, víkendové pobyty a výlety), které naše doprovázející organizace EUROTOPIA.CZ pořádá. O aktuální nabídce vás bude informovat klíčový pracovník.

Pěstouni mají právo na odpočinek formou služby odlehčení, která by měla být nástrojem pro psychohygienu pěstouna, neboť pěstounská péče je mnohdy náročnou činností. Forma a délka odlehčení by se měla využívat především s ohledem na individuální potřeby konkrétního dítěte.  Svou aktuální rodinnou situaci a volbu způsobu odlehčení doporučujeme vždy důkladně konzultovat se svým klíčovým pracovníkem.

Skip to content