Jsme tady pro lidi…

Právo na pomoc při kontaktu s biologickou rodinou

Kontakt s biologickou rodinou

Jako pěstouni máte zákonnou povinnost podporovat dítě v kontaktu se svou biologickou rodinou, nebránit mu a naopak udržovat sounáležitost mezi svěřeným dítětem a původní rodinou. Výjimku tvoří situace, kdy soud ve svém rozhodnutí výslovně upraví styk s rodiči, úplně je zbaví či omezí v rodičovské zodpovědnosti. Pěstounství není osvojením, a tudíž vazby s biologickou rodinou svěřením dítěte do pěstounské péče nezanikají.

Na koho se obrátit

Bojíte se setkání s původní rodinou svěřeného dítěte? Nevíte, jak s dítětem hovořit o biologických rodičích? Potřebujete zprostředkovat kontakt?

Na všechny otázky týkající se povinnosti pěstounů udržovat kontakt dítěte s biologickou rodinou odpoví váš průvodce rodiny.

Skip to content