Jsme tady pro lidi…

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu “Chceme být vidět!”

Od května minulého roku jsme realizovali projekt „Chceme být vidět!“, který podpořila Nadace ČEZ v rámci grantového programu Neziskovky 2023 částkou 168 300 Kč.  Projekt “Chceme být vidět!” byl koncipován jako reakce na proměny v organizaci EUROTOPIA.CZ za posledních několik let. Od roku 2021 se organizace systematicky zaměřuje na posílení svých kapacit, v roce 2022 proběhlo strategické plánování, které vedlo k aktivnímu vytváření nové fundraisingové a komunikační strategie. Z procesu tvorby těchto strategií vyplynula potřeba posílit v organizaci oblast PR a začít více pracovat na zviditelnění a propagaci organizace v regionech, v nichž působíme – Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko a Jesenicko. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit povědomí o organizaci a jejích službách, posílit její pozici v regionech a získat více klientů, individuálních dárců a firemních partnerů.

Aktivity projektu směřovaly zejména k posílení organizace v oblasti propagace a PR aktivit. Díky podpoře Nadace ČEZ jsme získali nové nástroje a personální kapacity pro naši propagaci a rozvoj PR a fundraisingových aktivit a dárcovství.

Od září 2023 jsme přivítali novou kolegyni z Bruntálu, která rozšířila náš fundraisingový a PR tým o 0,25 úvazku. Aktuálně má každá z poboček v týmu zastoupení, což nám usnadňuje komunikaci napříč regiony a plánování PR a fundraisingových aktivit. Složení týmu nám nyní pomáhá zachovat si aktuálnost a reagovat pružně na potřeby všech našich služeb, pracovníků, klientů i stávajících či potencionálních dárců a být stále v obraze. Pracovnice také absolvovaly několik školení v rámci rozšíření své odbornosti, které byly rovněž obsahem projektu. Seznámily se možnostmi, které do oblasti komunikace a PR přináší umělá inteligence, dále s marketingovými nástroji, které může nezisková organizace využít a pracovat s nimi a také se dozvěděly, jak ve své práci co nejlépe využít výroční zprávu, kterou organizace každoročně tvoří.

Finanční prostředky z grantu byly využity i na podporu činnosti fundraisingového a PR týmu, včetně zakoupení nového kvalitního notebooku pro práci s digitálními nástroji a softwarem, který usnadňuje práci s webovými stránkami a sociálními sítěmi.

Nové propagační materiály již využíváme v rámci našich aktivit a propagace na veřejnosti. V loňském roce jsme prezentovali organizaci na akci Duhový běh města Jeseník, uspořádali jsme vlastní talentovou soutěž pro děti a zapojili jsme se do organizace dnů sociálních služeb a podobných akcí v regionech, v nichž působíme. Pracovníci organizace si při prezentaci našich služeb oblékají nová trička a zejména na akcích pro děti a mládež využíváme nové propagační předměty, které jsme z prostředků Nadace ČEZ pořídili. Všechny propagační materiály pak respektují jednotný grafický styl, který nám v rámci Manuálu jednotného vizuálního stylu zpracovala firma Modrý, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Realizace projektu pro nás byla příležitostí zamyslet se nad způsobem naší prezentace a vytvořit nový, poutavý a pevně doufáme, že atraktivní vizuál, který nám do budoucna pomůže dát o sobě vědět tam, kde působíme, a podpoří naše fundraisingové aktivity a vytváření pozitivního obrazu organizace. Velice děkujeme nadaci ČEZ za tuto příležitost, které si nesmírně vážíme a díky níž budeme moci dělat naši práci ještě lépe.

Skip to content