Jsme tady pro lidi…

EUROTOPIA.CZ je členem Sítě k ochraně demokracie

Stali jsme se členy Sítě k ochraně demokracie. Pojďte ji chránit s námi!

Přidali jsme se mezi desítky firem a neziskových organizací, které se chtějí podílet na ochraně demokratických hodnot. Zní to vznešeně, ale je to vlastně úplně praktická věc. V Síti k ochraně demokracie je několik expertních skupin, které průběžně sledují a vyhodnocují hrozby pro demokratické principy našeho státu. Pokud se taková hrozba objeví, informaci o ní dostanou všichni členové Sítě a ti pak mohou dál informovat veřejnost na svých kanálech. A tím zajistit včasnou reakci občanské společnosti. Na hrozbu může zároveň upozornit také jakýkoliv člen Sítě.

Na život ve svobodné a demokratické zemi jsme si už zvykli, přitom to není samozřejmost. O demokracii je potřeba pečovat a chránit ji, aby tady zůstala i pro další generace. Pokud se na tom také chcete podílet, přidejte se na https://www.ochranademokracie.cz/ – čím více nás bude, tím rychleji můžeme hrozbu odvrátit.

Skip to content