Jsme tady pro lidi…

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000, právní formou je obecně prospěšná společnost. Číslo registrace: Oddíl O, vložka 112 vedená u Krajského obchodního soudu v Ostravě, zapsáno 23. 2. 2000.

Poslání organizace

EUROTOPIA.CZ pomáhá

 • rodičům, aby byli dobrými rodiči
 • dětem, aby vyrůstaly v klidném a milujícím prostředí
 • lidem v obtížné životní situaci, aby využili své schopnosti a možnosti ke zlepšení svého života

Působnost organizace

Sociální služby jsou poskytovány v Moravskoslezském kraji – oblasti regionů Opava, Krnov a Bruntál.

Pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí se vztahuje na místa výkonu Opavsko, Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko.

Další programy nabízíme také v dalších regionech především v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Nabízené služby a činnosti

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Poradenské středisko EUROTOPIA v Opavě, v Krnově a v Rýmařově – bezplatný právník, sociální poradenství a terapeutická podpora
 • Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Opavě, Krnově, Bruntále a Rýmařově
 • SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Opavě a v Bruntále – terénní sociální práce s rodinami, poradenství
 • Provoz nízkoprahového zařízení pro děti od 6 do 15 let NZDM Klub Modrá Kočka v Opavě
 • Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 10 do 26 let NZDM CARAVAN v Krnově
 • Terénní programy Eurotopia v Krnově

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Vzdělávací aktivity pro sociální a pedagogické pracovníky, pro pomáhající profesionály a dále pro děti, mládež a rodiny
 • Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • Náhradní rodinná péče – služby pro pěstouny
 • Bezplatné právní poradenství
 • Probační a resocializační programy
 • Preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí, mládeže i dospělých
 • Doučování dětí
 • Kulturní aktivity a akce pro veřejnost zaměřené především na rodiny s dětmi a na romskou kulturu
 • Volnočasové aktivity pro děti, mládež a jejich rodiče
 • Komunitní práce
 • Spolupráce s dalšími organizacemi státního i nestátního sektoru, podpora multidisciplinární spolupráce
 • Stáže a studentské praxe
Skip to content