Jsme tady pro lidi…

EUROTOPIA otevřela dveře veřejnosti

Začátek měsíce října přinesl naší organizaci několik příležitostí, kdy mohla prezentovat činnost svých služeb a návazné aktivity. Od 3. do 9. října proběhl již 14. ročník celorepublikové akce Týden sociálních služeb, který pravidelně vyhlašují Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR. Cílem této akce je široké české veřejnosti ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, pomáhají statisícům lidí a zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se do této akce zapojila v rámci všech svých poboček poskytujících registrované sociální služby – Opavy, Krnova, Bruntálu a Rýmařova. Během celého týdne naši pracovníci otevírali dveře svých služeb jak zájemcům z řad veřejnosti, tak pracovníkům spolupracujících organizací a institucí. Byli nejen připraveni odpovídat návštěvníkům na jejich otázky, provést je prostory, ale také je seznámit s celkovým provozem a způsobem poskytování služeb nebo přímo jim poradit. A aby toho nebylo málo, pro zpestření celotýdenního programu si naši pracovníci připravili také řadu doprovodných akcí nejen pro dospělé, ale i děti. A jak tedy probíhal Týden sociálních služeb v jednotlivých regionech? To se dozvíte v následujícím textu…

Opavské služby organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. si připravily dny plné aktivit a setkání pro veřejnost, spolupracující organizace a naše klienty. V pondělí a v úterý 3. a 4. října přivítali pracovníci služby AMT centra pracovníky OSPOD Kravaře, Opavy a Hlučína. Společně hovořili o dobré praxi, kterou pravidelně sdílí a nastavovali další společnou spolupráci. Příležitost ke společnému setkání využilo také Poradenské středisko EUROTOPIA, které ve středu 5. října pozvalo pracovníky Probační a mediační služby v Opavě se stejným cílem a to zhodnotit dobrou praxi. Ve čtvrtek 6. října měly pracovnice SPOLU – Pro rodiny s dětmi připravenu tvořivou dílničku pro děti a jejich rodiče. Při této aktivitě si mohly rodiny s dětmi vyrobit drobné předměty, které si poté odnesly domů.

V krnovské pobočce přivítaly pracovnice AMT centra v úterý 4. října pracovníky Městského úřadu Krnov, oddělení OSPODaR. Setkání bylo velice příjemné také díky hojné účasti, jeho cílem bylo informovat o probíhajících aktivitách v krnovském regionu, seznámení s novými pracovníky a především neformální přátelské sdílení témat, která byla pro všechny zúčastněné důležitá. Ve středu 5. října bylo po celý den otevřeno veřejnosti Poradenské středisko EUROTOPIA, kde se zájemci mohli informovat v různých oblastech jejich zájmu a případně se poradit s pracovníkem. Čtvrtek patřil potravinové a materiální pomoci, kdy pracovnice Terénních programů EUROTOPIA informovaly zájemce o pravidlech této návazné a zejména v této době vyhledávané činnosti.

Bruntálska pobočka naskočila do programem nabitého týdne hned v pondělí 3. října, kdy se uskutečnil seminář s našim odborníkem na dluhovou problematiku právníkem Mgr. Ivanem Olšovcem. Seminář byl interaktivní, takže se přítomní doptávali a sami dodávali své zkušenosti. V úterý pak rýmařovské AMT centrum pozvalo pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí k přátelskému setkání rovněž s cílem vyladit vzájemnou spolupráci a prodiskutovat novinky v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Ve čtvrtek přivítala na dni otevřených dveří spojeném s podzimním tvořením rodiny s dětmi bruntálská služba SPOLU – Pro rodiny s dětmi. Účast byla velká, děti i rodiče tvoření bavilo. Byl to krásně strávený společný čas, který byl jiný, než v běžném shonu. Celotýdenní akci v Bruntále završilo další ze setkání s pracovníky Odboru sociálních věcí, tentokrát Městského úřadu v Bruntále. I toto setkání naši kolegové hodnotí jako velice příjemnou příležitost vyměnit si důležité informace, domluvit se na další spolupráci a seznámit přítomné se všemi aktivitami, které EUROTOPIA v regionu poskytuje.

Aby nezůstala opomenuta naše jesenická pobočka, která se věnuje výhradně podpoře náhradní rodinné péče a doprovází pěstounské rodiny, je třeba zmínit také její zapojení do organizace akce „O PĚSTOUNSTVÍ V JESENÍKU“, která proběhla jako součást Dýňových slavností v neděli 9. října přímo ve městě Jeseník. Náš jesenický tým zde měl pro děti připravenu celou řadu aktivit a her a společně s pracovnicemi OSPOD propagoval náhradní rodinnou péči v regionu.

Pracovníci našich poboček hodnotí akce jako velice povedené a jako skvělou příležitost přiblížit činnost organizace lidem. Již se těšíme na další příležitost, kdy některá z našich služeb otevře své dveře veřejnosti a něco nám říká, že to nebude dlouho trvat. Již 1. listopadu proběhne Den otevřených dveří v NZDM – Klubu Modrá kočka v Opavě, které slaví své 20 narozeniny.

Skip to content