Jsme tady pro lidi…

Jak si děti od skřítků Venušánků vysloužily tvarohové koláče

Na Zelený čtvrtek 28. 3. 2024, jsme uskutečnili volnočasovou aktivitu s názvem „Putování s Venušánky“. Většina z nás jsme se sešla ráno v 8:30 na vlakovém nádraží v Jeseníku, odkud jsme vlakem jeli do Kobylé nad Vindnávkou. Někteří přistoupili do vlaku v Žulové, nebo už nás čekali přímo v Kobylé na nádraží. Celkem se sešlo 21 dětí a 5 instruktorů.


Jakmile jsme dorazili do Kobylé, vyrazili jsme na cestu. Čekala nás totiž trasa o délce 7km a tři stanoviště s úkoly k tomu. Po chvíli cesty jsme se zastavili na nedalekém kopci s výhledem a zahráli jsme si několik seznamovacích her, u kterých jsme se i zahřáli, řekli si pravidla pro náš výlet a děti se dozvěděly, že k Venušiným miskám, kam se chystáme, se váže pověst o skřítcích Venušáncích. Děti se obsah pověsti nedozvěděly, měly se ji po cestě dozvědět přímo od Venušánků. Dětem jsme poradili, že blížící se skřítky poznají tak, že uslyší jemné cinkání.


Po první zastávce a seznámení se jsme vyrazili, čekala nás první část výletu, která vedla přes louky směrem k Černé Vodě. Děti měly v této části cesty mnoho energie, a proto rychle došly k prvnímu stanovišti, kde se rozdělily do dvojic a měly za úkol ze své dvojičky udělat skřítka. Po splnění úkolu se děti občerstvily, a když pak ke konci svačiny uslyšely jemné cinkání, rozutíkaly se po lese hledat skřítka. Děti byly úspěšné a získaly první část příběhu, kterou bedlivě střežily. Po cestě k druhému stanovišti jsme si zahráli pár her, aby nám cesta lépe ubíhala a po chvíli už nás čekala zastávka, kde měly děti najít lesní plodiny, které v lese skřítci poztráceli. Po tom, co děti úkol splnily, ozvalo se opět cinkání a všechny se rozutekly hledat skřítka.


Pokračovali jsme dále a před závěrečným stoupáním na “vrchol“ Venušiných misek děti čekalo poslední stanoviště, kdy se rozdělily do dvou skupin a čekal je housenkový závod. I zde se jim podařilo získat od skřítků část příběhu, již poslední. Jakmile se pověst přečetla, skřítci za odměnu dětem odtajnili ošatku plnou tvarohových koláčů.

Na vrcholu jsme se chvíli zdrželi a starší děti se v doprovodu pracovníků podívaly na vyhlídku. Po cestě z Venušiných misek jsme potkali lány medvědího česneku, který si děti nasbíraly do baťůžků, aby si z něj doma udělaly pesto, nebo pomazánku. Poslední zastávku našeho putování jsme si udělali u rybníku U Dubu v Černé Vodě. Zde jsme si opekli první jarní špekáčky a užívali si chvíli odpočinku a sluníčka. Děti na závěr výletu dostaly účastnický list se skřítky Venušánky a čekalo nás už jen pospíchat na autobus, abychom vše stihli.

Akce se konala za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace J&TMěsta Jeseník.

Skip to content