Jsme tady pro lidi…

Naše pracovnice pomáhají osobám ve výkonu trestu nalézt cestu ke svým rodinám

Cestu k obnově vztahů mezi odsouzenými a jejich rodinami pomáhají nalézt pracovníci EUROTOPIA. CZ., o.p.s. v rámci projektu ,,Náprava vztahů v rodině V.“, který je již pátým v pořadí a vychází z pilotního projektu realizovaného v roce 2018 „Podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí osob před nástupem, během výkonu a po propuštění z VTOS“ vycházejícího ze společných diskuzí mezi pracovníky naší organizace, zaměstnanci Probační a mediační služby a Věznice a ÚPVZD Opava. Tato spolupráce trvá stále. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výkon trestu odnětí svobody se dotkne mnoha osob, nejen odsouzeného, a je potřeba řešit řadu obtížných situací, které s ním souvisejí, často dochází také ke zpřetrhání vztahů se svými blízkými. Pracovnice Poradenského střediska EUROTOPIA v Opavě se snaží s rodinami a odsouzenými vyjasnit události, které zapříčinily narušení vzájemných vztahů a podporovat je v jejich řešení. Během práce s odsouzenými a jejich rodinami jsou využívány různé nástroje pomoci, mezi které patří sociální a právní poradenství, doprovod rodin a dětí během návštěv ve vězení, rodinné konzultace s terapeutem a informační servis.

Příklad z praxe

Klientka na doporučení sociálního pracovníka věznice oslovila pracovnici EUROTOPIA.CZ, o.p.s., aby jí pomohla zkontaktovat se se svou rodinou, konkrétně jejími nezletilými dětmi a osobami, které o ně pečují. Sociální pracovnice získala od klientky kontakty a postupně oslovovala rodinné příslušníky a pracovnici organizace doprovázející pěstounské rodiny. Po několika neúspěšných telefonických hovorech a zaslaných písemných žádostech o spolupráci se jí podařilo navázat spojení s pěstounkou, která pečuje o jedno z dětí odsouzené klientky. Pěstounce byl nabídnut doprovod během prvotní návštěvy s dítětem ve věznici. Postupně se podařilo oslovit také pracovnici doprovázející pěstouny a děti odsouzené klientky. Také ta spolupráci s odsouzenou matkou a nabídku doprovodu pěstounů s dětmi do věznice uvítala. S rodinou bude dále pracováno na postupné obnově kontaktu s dětmi.

Skip to content