Jsme tady pro lidi…

Naši pracovníci prezentovali organizaci v Olomouckém i Moravskoslezském kraji

V neděli 11. září proběhly hned dvě akce pro rodiny, kterých se naši pracovníci účastnili a prezentovali zde činnost organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. nejen v rámci náhradní rodinné péče.

První z akcí byl Den pro rodinu vlastní i náhradní, propagační akce v rámci náhradní rodinné péče ve Smetanových sadech v Olomouci. Součástí byl i „Běh pro paměť národa“. Ve spolupráci Olomouckého kraje, naší organizace i dalších doprovodných organizací byl realizován veřejný doprovodný program zaměřený na osvětu pěstounství nejen pro děti, ale také pro dospělé. Na jednotlivých stanovištích oslovovali zájemce o pěstounskou péči odborní pracovníci  nejen z řad neziskových organizací, ale také zástupci OSPOD. Na pódiu během akce vystoupily místní taneční a hudební skupiny s hlavní hvězdou programu byla Anna Julie Slováčková. V mezičasech jednotlivých vystoupení si mohli účastníci poslechnout rozhovory se zkušenými pěstouny a jejich příběhy. Za organizaci EUROTOPIA.CZ, o.p.s. přišel přednášet již zletilý Dominik Wenglarzy. Chlapec, který vyrostl na Jesenicku v pěstounské péči. Hovořil o průběhu pěstounské péče, životních zdarech a nezdarech a jeho aktuálních životních plánech. Hojná účast veřejnosti od Jesenicka přes Štembersko po Prostějovsko svědčila o tom, že akce tohoto typu jsou úspěšné a mají potenciál oslovit veřejnost..

Ve stejný den pak naše pracovnice z Opavy a Bruntálu prezentovaly organizaci na obdobné akci Dny rodin 2022 na hradě Sovinci, kterou pod záštitou hejtmana kraje pro sociální oblast Jiřího Navrátila pořádalo Centrum psychologické pomoci a Moravskoslezský kraj. Akce byla zaměřena na propagaci náhradní rodinné péče. Pro rodiny zde byl nachystán pestrý program, zdarma vstup do hradu, soutěže a kreativní dílničky pro děti. Nechyběl zde ani stánek se zaměřením na kampaň „Dejme dětem rodinu“, kde fundovaní pracovníci poskytovali vyčerpávající informace k náhradní rodinné péči a odpovídali na případné dotazy. I přes nepřízeň počasí se akce velmi vydařila a hrad navštívilo přes 350 účastníků.

Skip to content