Jsme tady pro lidi…

NF Albert podpořil v roce 2023 návazné aktivity NZDM Klubu Modrá kočka

S koncem roku skončil také projekt „S Modrou kočkou na to máme“, který probíhal v průběhu celého roku 2023 a finančně jej podpořil Nadační fond Albert. Cílem projektu bylo zajistit zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže prostřednictvím komplexní podpory a podpořit tyto děti, aby se mohly zařadit do běžného života a podporovat je v jejich budoucím uplatnění se ve společnosti. Dílčím cílem bylo ukázat dětem, jak mohou smysluplně trávit svůj volný čas, podpořit své duševní zdraví a přispět k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Do projektu bylo celkem zapojeno 55 dětí.

V rámci projektu jsme realizovali doučování, které probíhalo v doučovacím klubu při službě NZDM Klubu Modrá kočka. Doučovací klub byl otevřen 2x v týdnu, kdy děti a mládež využívali individuální i skupinovou formu doučování za podpory tutora (studenta VŠ) nebo pracovníka NZDM. Kroužek byl otevřen pro všechny zájemce zdarma a během roku jej využilo 26 dětí, kterým doučování pomohlo lépe zvládat nároky spojené se školou. Ze vzešlých potřeb dětí a tutorů jsme v rámci doučovacího klubu vytvářeli nové inovativní didaktické pomůcky, které dětem pomáhaly v procesu doučování a díky nim si děti utvářely pozitivní vztah k učení se a vzdělávání.

Další projektovou aktivitou byla realizace volnočasových aktivit. Během roku jsme tedy uspořádali dva preventivní programy na téma komunikace a vztahy a tolerance, dále výlet na LaserTAG ve Slavkově a návštěvu kina, kde se promítal nový film „Wonka“. Akcí se zúčastnilo 22 dětí.

V rámci projektu bylo podpořeno také 7 dětí prostřednictvím individuální terapeutické podpory, která byla zaměřená na zvládání a vyrovnání se s náročnou životní situací dětí.

Projekt přispěl k vytváření pozitivního a bezpečného prostředí pro všechny účastněné děti. Naše práce v oblasti vzdělávání a preventivního působení není omezena pouze na studijní aspekty, ale zaměřujeme se na celkový rozvoj osobnosti dětí.

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za podporu, bez níž by podobné návazné aktivity nebylo možné realizovat.

Skip to content