Jsme tady pro lidi…

Otevřený dopis panu ministrovi Ing. Marianu Jurečkovi

Organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je jednou ze 79 členských organizací Asociace Dítě a Rodina, z. s. Kromě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) v Opavě a Bruntále poskytujeme také podporu pěstounským rodinám v regionech Opava, Krnov, Bruntál a Jeseník. Členství v Asociaci proto vnímáme jako zásadní nejen pro naše fungování na poli poskytování služeb ohroženým dětem a jejich rodinám, ale zejména pro síťování a navazování spolupráce s dalšími organizacemi s podobným zaměřením. Posláním Asociace je přispívat ke zlepšování a rozvoji systému podpory rodiny tak, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, zejména aby:

  • Každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
  • Dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
  • Dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
  • Žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
  • Byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.


Právě Asociace je v posledních měsících velice aktivní v záležitostech vyjednávání finanční podpory nejen pro sociální služby ale také pro služby preventivního charakteru, bez kterých by systém péče o ohrožené děti a jejich rodiny nemohl fungovat. Počátkem května proběhla schůzka předsedy Asociace Davida Svobody s politickou náměstkyní ministra Jurečky paní Zuzanou Freitas Lopesovou. Na schůzce byla diskutována 3 hlavní témata:

  • Nutnost posílit preventivní služby s důrazem na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS).
  • Navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče.
  • Potřebnost psychoterapeutických služeb a jejich financování, zejména možnost vypsat pro
    příští rok dotační řízení na tyto služby.

Dále probíhalo mapování situace ohledně financování služeb SAS mezi členskými organizacemi
Asociace, které přineslo zjištění, že pro letošní rok dostaly organizace méně prostředků než v roce minulém a hrozí tak propouštění. Celý článek včetně otevřeného dopisu si můžete přečíst na webových stránkách Asociace Dítě a Rodina, z.s.

Pro ilustraci přikládáme také infografiku, jak u nás péče o ohrožené dítě a jeho rodinu funguje včetně úskalí celého systému.

Skip to content