Jsme tady pro lidi…

Podporuje nás město Jeseník

Máme velkou radost, pro letošní rok 2023 nás podpořilo město Jeseník a to v rámci dvou projektů!

Prvním projektem “Osvěta pěstounství” byl podpořen částkou 3000,-Kč a jeho obsahem jsou tři vzájemně provázané aktivity – odborná přednáška pro veřejnost vedená zkušeným odborný pracovníkem (terapeutem s osobními zkušenostmi s pěstounstvím), výroba informačních bannerů a realizace vernisáže výstavy dětských kreseb s tématem náhradní rodinné péče.

Druhý projekt byl podpořen částkou 5000,- Kč a je zaměřen na celoroční podporu dětí v náhradní rodinné péči a jejich rodin v rámci jesenické pobočky. Tento projekt nabízí aktivity směřující ke stabilizaci rodin a předcházení situacím, které rodiny s dětmi ohrožují. Jedná se o aktivity Dětský terapeutický program Sand Traypobytový vzdělávací program pro pěstounské rodiny s dětmi.

Děkujeme za projevenou důvěru v naší práci.

Skip to content