Jsme tady pro lidi…

Pracovnice služby SPOLU v Opavě zavádějí nové nástroje pro práci s rodinami

Pracovnice služby SPOLU – Pro rodiny s dětmi v Opavě se jako odborné pracovnice z praxe zapojily do spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci realizace výzkumného projektu s názvem „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“. Kromě pracovnic organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. a výzkumného týmu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity se na projektu podílely další čtyři organizace a Krajský úřad Moravskoslezkého kraje. Cílem projektu, který trval od srpna 2020 do konce července 2022, bylo vyvinout a zavést do praxe nástroje pro podporu zapojování otců při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Výsledkem dvouleté spolupráce je Metodika k zapojování otců nejen v sociálních službách pro rodiny s dětmi, která nabízí sociálním pracovníkům konkrétní nástroje pro možné zapojování otců. Součástí výstupů bylo také vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího kurzu.

Pracovnice naší služby SPOLU vnímají účast na projektu jako velice přínosnou a aktivně využívají vytvořené nástroje v praxi. Díky této zkušenosti se při své práci zaměřují více na otce v rodinách, cíleně je vyhledávají, zapojují je do spolupráce již od fáze podpisu smlouvy, při plánování a realizaci zakázek rodiny.

Zájemci se mohou seznámit s obsahem metodiky na stránkách Fakulty sociálních studií ZDE.

Skip to content