Jsme tady pro lidi…

Pracovníci vyrazili na první celoorganizační teambuilding

Máme za sebou první celoorganizační teambuilding pro kmenové pracovníky napříč pobočkami. V pátek 19. května ráno se nás sešlo 30 pracovníků organizace v prostředí Wellness penzionu Eva v Dolní Moravici s jediným cílem – strávit společně příjemný den a vzájemně se více poznat. Celodenní teambuildingový program nám zajišťovali zkušení lektoři z agentury Oukydouky. Akce byla plná zábavy, spolupráce a posilování týmového ducha.

Celoorganizační teambuilding byl zaměřen na posílení komunikace, spolupráce a motivace mezi zaměstnanci naší organizace. Účastníci se seznámili s různými teambuildingovými aktivitami a hrami, které podporovaly týmovou práci, kreativitu a řešení problémů. Jeseníky s jejich překrásnou přírodou a malebným prostředím nám poskytly ideální kulisu pro tuto inspirativní událost.

Agentura Oukydouky, zkušený partner v oblasti teambuildingových akcí, připravila pro účastníky program plný zábavy a výzev. Aktivity zahrnovaly týmové hry, různé soutěže a aktivity zaměřené na rozvoj komunikace. Některé z nich byly provázeny i lehce adrenalinovými zážitky. Účastníci měli také příležitost navázat nová přátelství, posilovat vzájemné vztahy a rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěch v pracovním prostředí.

Celoorganizační teambuilding byl skvělou příležitostí pro naše zaměstnance, aby se oprostili od každodenní pracovní rutiny a strávili čas společně mimo pracovní prostředí. Byla to jedinečná příležitost pro posílení našeho týmu a vytvoření prostoru pro lepší porozumění a rozvoj spolupráce mezi kolegy.

Věříme, že tato akce byla úspěšným krokem k posílení týmového ducha a harmonického pracovního prostředí.

Akce byla součástí aktivit projektu „TRANSFORM – Posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.“, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

Cílem tohoto projektu je posílení činnosti organizace v oblasti kompetencí a připravenosti na práci v online prostředí.

Skip to content