Jsme tady pro lidi…

Projekt “Chceme být vidět!” uspěl v grantovém programu Nadace ČEZ

Naše organizace se přihlásila do grantového programu Neziskovky 2023, který vyhlásila Nadace ČEZ a který je zaměřen podporu profesionálního rozvoje sociální péče. Máme velkou radost, protože projekt zaměřený na posílení naší organizace v oblasti PR a propagace se stal jedním z těch, které Nadace ČEZ pro letošní rok podpořila.

Projekt Chceme být vidět! budeme realizovat od 1. května 2023 do 28. 2. 2024. Obsahem projektu je je posílení organizace a služeb upevněním a zviditelněním pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností a donátory v regionech, v nichž působíme. Grant ve výši 168 300 Kč bude využit na:

  • zajištění proškoleného pracovníka pro PR,
  • zajištění potřebného vybavení pro práci PR pracovníka,
  • vytvoření kvalitních propagačních předmětů a materiálů,
  • vytvoření manuálu jednotného vizuálního stylu,
  • upevnění pozice uspořádáním propagační akce pro veřejnost.

Velice děkujeme Nadaci ČEZ za jejich podporu, díky které budeme moci efektivněji naplňovat naše poslání a dosahovat lepších výsledků pro naše klienty a komunitu.”

Skip to content