Jsme tady pro lidi…

Projekt TERAPIE DĚTEM přinesl naději dětem v Opavě

V průběhu letních prázdnin loňského roku probíhalo hlasování v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ a náš projekt TERAPIE DĚTEM získal díky podpoře návštěvníků opavského Tesca krásných 4390 hlasů. Odborným garantem programu je NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti.

Cílem projektu TERAPIE DĚTEM bylo poskytnout dětem ze znevýhodněných a pěstounských rodin z Opavy a blízkého okolí, s nimiž organizace EUROTOPIA.CZ spolupracuje, včasnou a citlivou pomoc formou individuální psychoterapeutické podpory. Projekt byl cílen na děti, které procházejí náročnými životními situacemi, zažily v minulosti ztrátu někoho blízkého, rozvod nebo rozchod rodičů nebo jinou traumatickou zkušenost a potřebují se vyrovnat s následnými obtížemi a získat nové nástroje pro zvládání náročných situací.

Naše aktivita v rámci projektu odstartovala v září loňského roku a probíhala do konce února letošního roku. V rámci projektu probíhala individuální pravidelná psychoterapeutická podpora ohrožených dětí – naši terapeuti využívají různé přístupy v psychoterapii – Sand Tray, Archipelago, EMDR, které maximálně přizpůsobovali potřebám konkrétního dítěte s ohledem na povahu obtíží a jejich věk.

Původně bylo plánováno, že v rámci tohoto projektu bude 1 terapeut pracovat s 10 dětmi a v rámci trvání projektu bude realizováno  4 – 6 setkání dítěte s terapeutem. Vzhledem k vytíženosti našich terapeutů, kteří se specializují právě na práci s dětmi, jsme museli využít pomoci více terapeutů z našich řad, dohromady tedy pomoc dětem v rámci projektu poskytli 4 terapeuti, kteří intenzivně v pravidelných intervalech pracovali s 10 dětmi ve věkovém rozmezí 4-17 let. Intervaly mezi jednotlivými konzultacemi vyplývaly právě z potřeb dětí. Pomoc byla poskytována dětem z náhradních pěstounských rodin a dětem, jejichž rodiče prochází rozchodem a rozvodem. V období trvání projektu tedy od 1. 9. 2023 – 29. 2. 2024 bylo zrealizováno celkem 47 podpůrných konzultací. Všechny terapeutické konzultace dětí proběhly v Opavě, v prostorách Eurotopie, konkrétně v prostorách AMT centra.

Díky projektu jsme mohli také dokoupit pomůcky do naší terapeutické místnosti, konkrétně byly zakoupeny dva dětské sedací vaky, které nám velmi chyběly, protože děti se do nich v rámci konzultací velmi rádi usazují, cítí se v nich bezpečně. Dále jsme mohli díky projektu dokoupit speciální písek na doplnění terapeutických pískovišť, se kterými naši terapeuti pracují při konzultacích s dětmi velmi často. Terapeutická práce na pískovišti, neboli Sand Tray, je u dětí velmi oblíbená a po konzultacích zejména právě u malých dětí písek velmi rychle z pískoviště mizí.

Díky projektu se nám podařilo podpořit děti v jejich nelehké životní situaci. Děti dělaly postupné pokroky, posouvaly se dopředu. Velké díky patří Nadačnímu fondu TescoNadaci rozvoje občanské společnosti, díky nimž jsme mohli projekt realizovat, ale také našim terapeutům, kteří odváděli výbornou práci.

Projekt Terapie dětem byl sice ukončen, ale tímto podpůrná práce terapeutů nekončí a pokračuje v ní i nadále.

Skip to content